کد خبر: 777750 A

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بهره‌وری آب کشاورزی هر ساله هفت درصد افزایش یافتها ست گفت: این امر باعث صرفه‌جویی سه میلیارد مکعب آب، افزایش و تولید چهار میلیون تن محصول و 200 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیمراد اکبری در دومین روز همایش سازگاری با کم‌آبی که در وزارت نیرو در حال برگزاری است با تاکید بر اینکه بررسی آمار 30 ساله نشان از کاهش بارندگی و روان‌آب‌ها در کشور دارد اظهار کرد: افزایش درجه حرارت به دلیل افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییر آب و هوایی در تمام جهان در حال رخ دادن است و تنها مربوط به کشور ما نمی‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما منابع آب قابل استحصال از 130 به 100 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

اکبری با بیان اینکه به رغم کاهش منابع آب با تمهیدات اندیشیده شده افزایش تولید در بخش کشاورزی داشته‌ایم افزود: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای سازگاری با کم‌آبی داشته است به همین دلیل نه تنها تولید محصولات کشاورزی کاهش پیدا نکرده بلکه شاهد افزایش آنها هستیم.

وی اضافه کرد: در کاهش منابع آبی کشور، عوامل طبیعی و انسانی موثر هستند که هر یک نیاز به برنامه‌ریزی مربوط به خود را دارند.

اکبری با اشاره به جلسه ششم اسفند سال 1396 هیئت وزیران گفت: بحث تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در آن سال با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، صمت و سازمان‌ برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست به  تصویب رسید.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را هماهنگی و پیگیری طرح‌های مربوط به سازگاری با کم‌آبی در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب با آن عنوان کرد.

معاون آ‌ب و خاک وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهمترین تصمیمات این کارگروه را تصویب برنامه‌های عبور از تنش آبی در سال 97 در برخی از استا‌ن‌ها دانست و گفتک: در سال 97 د راستان‌های اصفهان و خوزستان این طرح موجب جلویگری از مشکل بزرگی مربوط به کم‌آبی شد.

اکبری اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید غذا به دنبال حفظ تولید و پایداری آن با اتکا به منابع داخلی از جمله آب است.

وی کاهش سطح زیرکشت آبی را از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای سازگاری با کم‌آبی برشمرد و افزود: این وزارتخانه به دنبال توسعه عمودی با هدف حفظ و ایجاد اشتغال و درآمد بر پایه منابع آب و خاک موجود است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاروزی گفت: متوسط تولید محصول در کشور به ازای مصرف هر مترمکعب آب از 900 گرم به 1320 گرم رسیده است.

اکبری در پایان گفت: دستیابی به تولید 1600 گرم محصول به ازای مصرف هر مترمکعب آب در افق 1404 از اهداف ما است و تحقق آن دور از دسترس نیست.

بهره وری جهاد کشاورزی خاک صرفه جویی کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر