کد خبر: 769311 A

رویداد ملی با سازگاری کم آبی از سوم تا پنجم تیرماه در وزارت نیرو با حضور نمایندگانی از وزارت خانه های نیرو، نفت ، صمت ، کشاورزی ، کشور ،سازمان حفاظت محیط زیست،هواشناسی و برنامه بودجه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بنفشه زهرایی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در نشست خبری رویداد ملی سازگاری با کم آبی اظهار داشت: وزارتخانه‌های نیرو ، صنعت ، کشاورزی ، وزارت کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست سازمان هواشناسی و برنامه بودجه از جمله دستگاه‌های کارگروه سازگاری با کم آبی هستند که برای مدیریت فراپخشی حوزه آب فعالیت می کند.

وی با اشاره به رویداد ملی سازگاری با کم آبی افزود: روز اول نشست  با موضوعات صنعت ، معدن ، انرژی بازچرخانی آب ، مدیریت آب ، کاهش تلفات و آلودگی آب برگزار می شود.

بعدازظهر روز اول مباحث مربوط به انرژی مطرح خواهد شد و در روز دوم این رویداد به موضوع کشاورزی پرداخته می شود صبح روز سوم بخش آب شرب و بعدازظهر روز سوم موضوع فضای سبز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین در طول برگزاری این رویداد جشنواره ملی آب به همت سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده محیط زیست برگزار خواهد شد.

زهرایی همچنین گفت: این نشست ها در وزارت نیرو برگزار می شود و همزمان با آن نمایشگاهی با حضور شرکت های بخش خصوصی و دستگاههای صاحب تجربه در محل این وزارتخانه برپا خواهد بود.

وی با اشاره به تفاوت این نشست تخصصی با سایر اجلاس و کنفرانس ها تصریح کرد: هدف از این نشست معرفی طرح های انجام شده در کشور در حوزه سازگاری با کم آبی و معرفی شرکت‌های بخش خصوصی و توانمند در این حوزه است تا منشاء هماهنگی فرابخشی باشند.

وی در ادامه گفت: این کارگروه در نیمه اسفند 96 با رای هیات وزیران تصویب شده و از نظر ساختاری دارای کمیته تخصصی است که در سطح روسای سازمان ها و وزراء تشکیل جلسه می دهد.

یک کمیته تخصصی نیز در سطح معاونین وزراء دارد که سال گذشته هر دو هفته یک بار جلسات آن به طور مرتب تشکیل شده است.

زهرایی در ادامه اظهار داشت: این کارگروه در 31 استان تشکیل شده و برنامه های سازمان ها و دستگاههای مختلف مصرف کننده آب را مورد بررسی قرار می دهد در صورتی که برنامه ها مصوب شوند در سطح ملی اعلام شده و مبانی توزیع اعتبار قرار می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در ادامه بیان کرد : تا کنون عملکرد 17 استان در این کارگروه دریافت شده که از این تعداد برنامه‌های هرمزگان و بوشهر مصوب شده و 15 استان دیگر در دست بررسی است.

وی با اشاره به اهداف برنامه ها خاطرنشان کرد: هدف برنامه‌ها کاهش مصارف آب است که در سطح برنامه ریزی ابلاغی وزارت نیرو در دستور کار قرار می گیرد و در این راستا مشخص خواهد شد که کدام یک از استان ها در زمینه کاهش رقم یازده میلیارد متر مکعب آب برای تعادل بخشی است فعال بوده و چه میزان مصرف کاهش یافته است.

وی در ادامه گفت: یکی از مباحث اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در کشاورزی بود که در کارگروه سازگاری با کم آبی مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین یکی دیگر از برنامه ها ممنوعیت کشت برنج در سطح استان‌های غیر شمالی بود که مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

وزارت نیرو اردکانیان وزیر نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر