کد خبر: 767166 A

ایلنا بررسی کرد؛

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران آخرین نرخ مصوب انواع گوشت گرم گوساله و گوسفندی داخلی و وارداتی بسته بندی در محل و انواع گوشت گوساله داخلی و گوسفندی وارداتی بسته بندی شرکتی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران که روز گذشته(98.3.4) اعلام شد، انواع گوشت گرم گوساله و گوسفندی داخلی و وارداتی بسته‌بندی در محل هر کیلوگرم فیله پاک کرده گوساله با قیمت 110هزار تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم قلوه‌گاه با استخوان گوسفندی و قلوه گاه گوساله با قیمت 63هزار تومان ارزان‌ترین  هستند.

همچنین قیمت هر کیلوگرم دمبالیچه گوساله 543.000 تا 565.000 ریال،‌ هر کیلوگرم دمبالیچه گوسفندی 520.000 تا 540.000 ریال،‌ هر کیلوگرم استخوان‌های سرسینه گوساله 155.000 ریال و هر کیلوگرم  قلم گوساله 68.000 تا 70.000 ریال تعیین شده است.

قیمت انواع گوشت گرم گوساله داخلی وگوسفندی داخلی و وارداتی بسته بندی در محل

نوع گوشت قرمز

قیمت مصوب هر کیلوگرم به ریال

گوسفندی - کف دست با ماهیچه

928000

گوسفندی - سردست

850000

گوسفندی - ران کامل ممتاز

938000

گوسفندی - راسته با استخوان

865000

گوساله - راسته پاک کرده گوساله

998000

گوسفندی - گردن گوسفند

855000

گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان

650000

گوسفندی - قلوه گاه با استخوان

630000

گوساله - فیله پاک کرده گوساله

1100000

گوساله - سردست پاک کرده گوساله

890000

گوساله - ران پاک کرده گوساله

920000

گوساله - ماهیچه گوساله

920000

گوساله - گردن گوساله

825000

گوساله - قلوه گاه گوساله

630000

گوسفندی - نیم شقه سردست

850000

گوسفندی - نیمه شقه ران

860000

گوسفندی - شقه - لاشه گوسفندی

850000

 

انواع گوشت گوساله داخلی و گوسفندی وارداتی بسته بندی شرکتی

نوع گوشت قرمز

قیمت مصوب هر کیلوگرم به ریال

گوسفندی - ران کامل ممتاز

958000

گوسفندی - ران پاک کرده با استخوان

958000

گوسفندی - راسته با استخوان

885000

گوسفندی - خورشتی

995000

گوسفندی - گردن گوسفند

875000

گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان

670000

گوسفندی - قلوه گاه با استخوان

650000

گوسفندی - کف دست

948000

گوساله -راسته پاک کرده گوساله

1018000

گوساله -خورشتی گوساله

924000

گوسفندی - ماهیچه پلویی

895000

گوسفندی - ماهیچه

1070000

گوساله -قلوه گاه گوساله

650000

گوساله -سردست پاک کرده گوساله

910000

گوساله -ران پاک کرده گوساله

940000

گوساله -ماهیچه گوساله

940000

گوساله -گردن گوساله

845000

گوساله و گوسفندی - چرخکرده مخلوط

680000

گوساله-چرخکره گوساله تازه

680000

گوسفندی - سردست

870000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری تهران گوشت گوشت قرمز میادین میوه و تره گوساله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر