کد خبر: 759131 A

ورودی آب به سد‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون به 64.08 میلیارد مترمکعب رسیده، که این رقم در مقایسه با ورودی 16.15 میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته 297 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 319 میلیمتر رسیده است که این رقم در مقایسه با (139 میلیمتر) مدت مشابه سال گذشته 129 درصد و در مقایسه با (219میلیمتر) مدت متوسط بلندمدت 45 درصد افزایش داشته است. روند افزایشی بارندگی‌ها موجب شده است تا کشور ما پربارش‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی تمامی استان‌های کشور از مدت میانگین ۵۰ سال اخیر کشور هم فراتر برود.

سد‌های کشور نیز تحت تاثیر بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری وضعیت بسیار مناسبی را تجربه می‌کنند به طوری که ورودی آب به سد‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون به 64.08 میلیارد مترمکعب رسیده، که این رقم در مقایسه با ورودی 16.15 میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته 297 درصد افزایش داشته است.

در حال حاضر میزان ذخیره آب سد‌های کشور با رشد 60 درصدی نسبت به سال گذشته به 74.۳۹ میلیارد مترمکعب رسیده است و 79 درصد از ظرفیت مخزن سد‌های کشور نیز پر شده است. میزان خروجی از سد‌ها نیز با افزایش 202 درصدی به 44.31 میلیارد مترمکعب رسیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را می‌دهد.

بارش‌های مناسب سال آبی جاری باعث شده است تا از میان 178 سد مهم کشور حدود 83 سد بزرگ که 59 درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را شامل می‌شوند بین 90 تا 100 درصد پر شده باشند.

هم اکنون 92 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس، 78 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 70 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز هامون، 61 درصد مخازن سدهای حوضه‌های آبریز دریای خزر و مرکزی و 56 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس نیز پر است.

سیلاب‌های فروردین‌ماه در کنار بارش‌های مناسب چندماه اخیر موجب شده است تا سدهای استان خوزستان نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گیرند؛ به طوری که ورودی به سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود 37.5 میلیارد مترمکعب رسیده است. این رقم سال گذشته در چنین زمانی تنها هفت میلیارد مترمکعب بوده است.

در حال حاضر 94 درصد مخازن سدهای خوزستان پر است و آب موجود در مخزن سدهای استان با افزایش 74 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 23 میلیارد مترمکعب رسیده است.

استان خوزستان خلیج فارس دریاچه ارومیه دریای خزر وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر