کد خبر: 757139 A

«اویل پرایس» گزارش داد:

مدل‌های قدیمی‌تر تغیرات آب و هوایی از افزایش گرمایش جهانی زمین بین دو و نیم درجه تا پنج درجه خبر می‌دادند که با پیگیری مدل‌های جدید می‌‌توان دریافت که مدل‌های پیشین بسیار محافظه‌کارانه بوده است و حجم کربن دی اکسید ورودی به جو بیش از پیش‌بینی مدل‌های قبلی است.

به گزارش ایلنا به نقل از اویل پرایس، مدل‌های جدید علمی گزارش شده توسط مرکز ملی مطالعات اقیانوسی و جوی آمریکا از سرعت بیش از پیش گرمایش زمین خبر می‌دهد. همینطور گزارش شش مرکز ملی دیگر در زمینه مطالعات هواشناسی گواهی بر این مدعاست. در این صورت باید شاهد واکنش تصمیم‌سازان جهانی بر این مساله باشیم.

مدل‌های قدیمی‌تر تغیرات آب و هوایی از افزایش گرمایش جهانی زمین بین دو و نیم درجه تا پنج درجه خبر می‌دادند که با پیگیری مدل‌های جدید می‌‌توان دریافت که مدل‌های پیشین بسیار محافظه‌کارانه بوده است و حجم دی اکسید کربن ورودی به جو بیش از پیش‌بینی مدل‌های قبلی است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا مدل‌های جدید هواشناسی از افزایشی بیشتر از مدل‌های قبلی خبر می‌دهند. دانشمندان منتظر می‌مانند که تا یک سال دیگر با نهایی شدن مدل علمی جدید به صحت و سقم بیشتری در این مورد برسند.

این مدل‌ها مبنای تصمیم‌گیری شورای بین دولتی گرمایش زمین سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ خواهد بود که با وجود بحران‌های اخیر این شورا مبنی بر خروج عضو اصلی این شورا از پیمان‌های جهانی گرمایش زمین انتقادها به این شورا را بیشتر کرده است.

در صورت تایید این الگوی علمی تصمیمات مبتنی بر این الگو مهم خواهد بود.

«جی اینسلی» یکی از کاندیداهای دموکرات ریاست‌جمهوری آمریکا شعارهای خود را مبتنی بر کنترل گرمایش جهانی زمین قرار داده است. این مدل‌ها تصمیمات این کاندیدا را برای ادامه فعالیت‌هایش تحت تاثیر قرار خواهد داد و البته باید دانست که اقدام‌های سیاستمداران تاثیر مستقیمی بر سرعت روند صعودی گرمایش جهان خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مناظره‌های گرمایش زمین بین پذیرندگان این مساله و انکارکنندگان آن هر چه باشد، نتایج علمی نشان می‌دهد که وضعیت زمین رو به بهبودی نگذاشته است و این قضیه شرایط را برای انکارکنندگان این مساله بدتر و بدتر خواهد کرد.

گرمایش زمین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر