کد خبر: 742310 A

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴، پنجشنبه اول فروردین ۱۳۹۸ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴، پنجشنبه اول فروردین ۱۳۹۸ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

 

ساعت رسمی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر