کد خبر: 732966 A

براساس آمار بانک‌ مرکزی؛

آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد دی ۹۷ بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک در کل کشور برگشت خورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۴۶ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۵ درصد و ۱۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۰۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

۵۳.۵ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در دی ۱۳۹۷ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است کـه به ترتیب با ۳۶ درصد، ۹.۹ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۵.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۴.۶ درصد)، اصفهان (۵.۷ درصد) و خراسان رضوی (۵.۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۶۵۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۷، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۹.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

دی ماه ۹۷، در استان‌تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد ریال وصول شد. همین‌ماه در استان تهران از نظر تعداد ۸۹.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. دی‌ماه همچنین بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۸ درصد)، یزد (۹۱.۳ درصد) و البرز (۹۱ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کردستان (۸۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۵ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۵.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در این ماه، بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ترتیب به استان‌های ایلام (۹۴.۳ درصــد)، بوشهر (۹۳.۸ درصد) و سیستان و بلوچستان (۹۲.۴ درصد) اختصاص یافته و استان‌های سمنان (۸۳.۸ درصد)، لرستان (۸۴.۸ درصد) و هرمزگان (۸۵.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۹ هـزار میلیارد ریال دی‌ماه ۹۷ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه در استان‌تهران بالغ بر ۲۷۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. همچنین در کل کشور ۱۰.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. همچنین در استان تهران ۱۰.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۶ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در این ماه بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سمنان (۱۶.۲ درصد)، لرستان (۱۵.۲ درصد) و هرمزگان (۱۴.۹ درصد) اختصاص یافته و استان‌های ایلام (۵.۷ درصد)، بوشهر (۶.۲ درصد) و سیستان‌ و‌ بلوچستان (۷.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ۷۳۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال در دی‌ماه ۹۷، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشـور از نظـر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی چک برگشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر