کد خبر: 731877 A

تعداد کاربران اینترنت ایران براساس این گزارش 56.7 میلیون نفر اعلام شده است، این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ایران که از لحاظ تعداد جمعیت مشابه ایران است، 56 میلیون کاربر اینترنت دارد.

به گزارش ایلنا، سایت SPECTATOR INDEX که به انتشار آمارهای اقتصادی در فضای مجازی می‌پردازد در تازه‌ترین آمار خود تعداد کاربران اینترنت در کشورهای مختلف جهان را اعلام کرده است. براساس این گزارش کشورهای چین، هندوستان و ایالات متحده به ترتیب با 772، 462 و 312 میلیون نفر بیشترین کاربر را دارند.

همچنین تعداد کاربران اینترنت ایران براساس این گزارش 56.7 میلیون نفر اعلام شده است، این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ایران که از لحاظ تعداد جمعیت مشابه ایران است، 56 میلیون کاربر اینترنت دارد.

براساس این گزارش برزیل 149 میلیون، آلمان 79 میلیون، انگلستان 63 میلیون و ایتالیا 54 میلیون کاربر اینترنت دارد.

آلمان ایران اینترنت ترکیه کاربران اینترنت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر