کد خبر: 722522 A

فرید گلکار:

سومین نشست تخصصی بارورسازی ابرها، چالش‌ها و انتظارات در موسسه تحقیقات آب برگزار شد.

به گزارش ایلنا، فرید گلکار در سومین نشست تخصصی بارورسازی ابرها، چالش‌ها و انتظارات گفت: در صورتی‌که در نتیجه عملیات بارورسازی ابر‌ها یک تا دو درصد افزایش بارش رخ بدهد، کل هزینه‌های بارورسازی جبران می‌شود. هیچ‌گونه هزینه کلانی برای بارورسازی ابر‌ها در کشور انجام نشده و آنچه در این زمینه عاید می‌شود، فقط سود قابل توجه است.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابر‌ها اظهار کرد: بارورسازی ابر‌ها نباید به زمان خشکسالی موکول شود بلکه به منظور استفاده بهینه از آب پاک اقیانوس‌ها از طریق ابر‌ها می‌بایست این عمل به صورت مستمر صورت گیرد.

گلکار افزود: خوشبختانه در ایران این پتانسیل وجود دارد که عملیات بارورسازی ابر‌ها با استفاده از توان متخصصان داخل کشور انجام شود در حالیکه کشور‌های همسایه و اغلب کشور‌های دیگر فاقد این پتانسیل بوده و نیازمند حمایت کشور‌های پیشرفته در این زمینه هستند.

وی با اشاره به اینکه بارورسازی ابر‌ها از دهه ۵۰ در آمریکا آغاز شده و هر سال در حال پیشرفت است، ادامه داد: طبق اعلام یک شرکت فعال آمریکایی، براساس مستندات آماری، عملیات بارورسازی ابر‌ها در زمینه تگرگ‌زدایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد و در زمینه افزایش بارش ۲۰ درصد در این کشور موثر بوده است.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابر‌ها تصریح کرد: فناوری باروری ابر‌ها با الهام از طبیعت شکل گرفته و چیزی جز تشدید آنچه در طبیعت رخ می‌دهد، نیست. این فناوری، شاخه‌ای از علم تعدیل وضع هوا، مجموعه‌ای از فناوری‌های ایمن، علمی و ثابت شده برای افزایش بارش یا برف در جهت کاهش خسارات تگرگ و مه‌زدایی است.

بارورسازی ابرها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر