کد خبر: 718724 A

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی را ابلاغ کرد

هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی) را به تصویب رساند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرده و در ۲۰ اسفندماه ۹۶ نیز به تصویب ستاد تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز رسانده بود، برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه کرد. در نهایت نیز آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد، در جلسه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران به تصویب رسید.

جهان 1

جهان

جهان3

 

حساب ذخیره ارزی جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر