کد خبر: 717405 A

میزان بارندگی تجمعی در کل کشور از ابتدای سال آبی 98-97 تا 22 دی ماه 113 میلیمتر بوده که نسبت به رقم 36 میلیمتری مدت مشابه سال گذشته 214درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق آخرین آمار میزان بارندگی تجمعی در کل کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 22 دیماه 113 میلیمتر بوده که نسبت به رقم 36 میلیمتری مدت مشابه سال گذشته 214درصد افزایش داشته است. متوسط درازمدت در دوره مشابه 88 میلیمتر بوده که بیانگر اختلاف 28 درصدی نسبت به سال جاری است.  

در استان سیستان و بلوچستان از ابتدای مهرماه تا 22 دی 3.2 میلیمتر باران باریده که نسبت به 2.2 میلیمتر مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش و نسبت به 32.6 میلیمتر متوسط درازمدت در دوره مشابه 90 درصد کاهش داشته است.

در استان یزد در سال آبی جاری 17.3 میلیمتر بارندگی رخ داده که نسبت به رقم 3 میلیمتری سال قبل 477 درصد افزایش و نسبت به 32.7 میلیمتر متوسط بلند مدت 47 درصد منفی بوده است.

هرمزگان در سال آبی جاری 38.1 میلیمتر بارندگی داشته که 77 درصد نسبت به 21.5 میلیمتر بارندگی سال آبی گذشته افزایش داشته اما نسبت به 53.5 میلیمتر متوسط درازمدت 29 درصد کمتر شده است.

در سال آبی جاری فارس 99.5 میلیمتر بارندگی داشته که 151 درصد نسبت به سال قبل افزایش و 23 درصد نسبت به متوسط درازمدت کاهش یافته است.

استان اردبیل در سال آبی جاری 85.7 میلیمتر بارندگی داشته در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم 99 میلیمتر بوده است و نسبت به 110.7 میلیمتر متوسط درازمدت 23 درصد کاهش داشته است.

سال آبی امسال تا 22 دی ماه در استان کرمان 31.4 میلیمتر باران باریده که نسبت به 8.2 میلیمتر سال قبل 283 درصد افزایش و نسبت به 39.7 میلیمتر متوسط درازمدت 21 درصد کاهش یافته است.

در خراسان جنوبی 26 میلیمتر باران باریده که نسبت به 1.2 میلیمتر مدت مشابه سال قبل 2067 درصد افزایش و 32.1 میلیمتر متوسط درازمدت 19 درصد کاهش داشته است.  

در مازندران در سال آبی امسال 294.1 میلیمتر بارندگی داشتیم که نسبت به 273.8 میلیمتر مدت مشابه سال قبل 7 درصد و 8 درصد نسبت به 271.8 میلیمتر متوسط درازمدت باران بیشتری باریده است.

استان گیلان از ابتدای مهر تا 22 دی 492.2 میلیمتر بارندگی داشته که 40درصد نسبت به 352.3 میلیمتر سال آبی قبل و 15 درصد نسبت به درازمدت افزایش داشته است.

در استان بوشهر از ابتدای مهر 157.8 میلیمتر باران باریده که 135 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و 20 درصد نسبت به متوسط درازمدت بیشتر شده است.

آذربایجان شرقی 113.9 میلیمتر بارندگی داشته که 50 درصد نسبت به رقم 75.5 میلیمتری مدت مشابه قبل رشد داشته است.

در استان گلستان طی سال آبی جاری 214.3 میلیمتر بارندگی رخ داده که 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

استان اصفهان از ابتدای مهر تا 22 دیماه 67.4 میلیمتر بارندگی داشته که 1062 درصد افزایش نسبت به رقم 5.8 میلیمتری مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. ضمن اینکه نسبت به 52.3 میلیمتر متوسط درازمدت هم 29 درصد رشد یافته است.

در چهار محال و بختیاری در همین بازه زمانی 277 میلیمتر بارندگی رخ داده که نسبت به 72 میلیمتر سال گذشته 411 درصد بیشتر بوده است.

زنجان از ابتدای مهر تا 22 دیماه 146.4 میلیمتر بارندگی داشته که 200 درصد نسبت به رقم 48.8 میلیمتر مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

قزوین در این مدت 164.4 میلیمتر بارندگی داشته که 214 درصد نسبت به 52.3 میلیمتر مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان می‌دهد. 

در خراسان رضوی 71.4 میلیمتر بارش داشته‌ایم که 567 درصد نسبت به رقم 10.7 درصدی مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 

خراسان شمالی نیز 114.5 میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به 36.1 میلیمترِ مدت مشابه سال قبل 217 درصد افزایش داشته است.

در استان تهران از ابتدای مهر تا 22 دیماه 153.7 میلیمتر بارندگی رخ داده که نسبت به 23.2 میلیمتر مدت مشابه سال قبل 563 درصد بیشتر بوده است. 

البرز نیز از ابتدای مهر امسال 225.2 میلیمتر بارش داشته که 314 درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

در آذربایجان غربی 201.2 میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که 122 درصد نسبت به 90.8 میلیمتر مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

استان قم در سال آبی جاری 91 میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به 7 میلیمتر مدت مشابه سال قبل 1200 درصد رشد داشته است.

کردستان از ابتدای مهر تا 22 دی 276.5 میلیمتر بارندگی رخ داده و 188 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.

کهکیلیویه و بویر احمد نیز در این مدت 494.4 میلیمتر بارش داشته و نسبت به 100.9 میلیمتر مدت مشابه سال گذشته 390 درصد افزایش داشته است.

در استان همدان 224.7 میلیمتر بارندگی اتفاق افتاده که 288 درصد نسبت به 57.9 میلیمتر پارسال بیشتر بوده است.

رقم بارندگی در استان مرکزی هم 181.6 میلیمتر بوده که 769 درصد نسبت به 20.9 میلیمتر سال آبی قبل بیشتر شده است.

در خوزستان از ابتدای مهر تا 22 دیماه امسال 314 میلیمتر بارش داشته‌ایم که نسبت به 52 میلیمترِ مدت مشابه سال قبل 504 درصد افزایش داشته است.

سمنان نیز در این مدت 61.4 میلیمتر بارندگی داشته که 765 درصد نسبت به 7.1 میلیمتر مدت مشابه پارسال بیشتر شده است.

در لرستان از ابتدای سال آبی 427.1 میلیمتر بارندگی ثبت شده که نسبت به سال گذشته 401 درصد بیشتر بوده است.

ایلام هم از ابتدای سال آبی جاری تا 22 دی ماه 416.9 میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به 36 میلیمتر مدت مشابه سال گذشته 214 درصد رشد داشته است.

استان سیستان و بلوچستان استان گیلان خراسان جنوبی دی ماه رشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر