کد خبر: 717353 A

ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا 28 دی سال آبی 98-97 بالغ بر 127 میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 95.6 میلیمتر) 32.8 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 36.7میلیمتر) 246 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از اول مهر تا 28 دی معادل 209.299 میلیارد مترمکعب بارندگی در کشور داشته‌ایم.

از سال آبی جاری (ابتدای مهر تا 28 دیماه) 127میلیمتر بارندگی در کشور گزارش شده که نسبت به رقم 36.7 میلیمتر سال آبی 97-96،  90.3 میلیمتر ( 246 درصد)  افزایش را نشان می‌دهد.   

بر اساس این گزارش از ابتدای مهر تا 28 دیماه در حوضه آبریز دریای خزر 216.9 میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به رقم 140.8 میلیمترِ مدت مشابه سال گذشته 76.1 میلیمتر (54 درصد)  افزایش داشته است.  

در حوضه آبریز خلیج فارس و عمان از ابتدای مهر ماه تا 28 دی 236.5 میلیمتر بارندگی گزارش شده که نسبت به رقم 46.6 میلیمتری مدت مشابه سال گذشته 158.4 میلیمتر( 407.5 درصد) رشد بارندگی داشته‌ایم.

در سال آبی جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز افزایش بارندگی گزارش شده به طوری که تا 28 دیماه 189.4 میلیمتر بارندگی اتفاق افتاده که نسبت به رقم 87.2 میلیمتری مدت مشابه سال گذشته 102.2 میلیمتر (117.2 درصد) بیشتر شده است.

در فلات مرکزی طی سال آبی جاری 64.6 میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به رقم 11.9 میلیمتری مدت مشابه سال گذشته 52.7 میلیمتر (442.9 درصد) افزایش یافته است.  

حوضه آبریز مرزی شرق  14.4 میلیمتر بارش داشته و 13.1 میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته با 1.3 میلیمتر ( 1007.7 درصد)بارندگی بیشتر شده است. در این حوضه آبریز از ابتدای دی تا بیست و هشتم 5 میلمتر باران باریده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم بارندگی در این حوضه صفر بوده است.

از ابتدای مهر ماه تا 28 دی ماه سال جاری در حوضه آبریز قره قوم 75.6 میلیمتر باران باریده که نسبت به 16.3 میلیمتر مدت مشابه سال قبل 59.3 میلیمتر (363.8درصد) بیشتر شده است.

خلیج فارس دریاچه ارومیه دریای خزر دی ماه رشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر