کد خبر: 716360 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

٩٨,٤ درصد افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در سال١٣٩٦در هفته میوه مصرف کرده‌اند.

 • به گزارش ایلنا، ٧٨,٩ درصد افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در هفته شیر مصرف می کرده اند. این درصد برای نوشابه ٥٤.٨ درصد بوده است.
 • ٩٨,٤ درصد افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در سال١٣٩٦در هفته میوه مصرف کرده‌اند.
 • حدود ٢٤ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٦ در ماه ماهی مصرف نکرده‌اند. در حالی که ٤٨ درصد از فست فود و ٤١ درصد غذای بیرون از منزل مصرف کرده بودند.
 • سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی افراد ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٦ به شرح زیر بوده است:

  شرح

  مقدار

  واحد

  سرانه مصرف شیر در هفته

  ٣,٧

  لیوان

  سرانه مصرف نوشابه در هفته

  ١,٧

  لیوان

  سرانه مصرف میوه در هفته

  ١٣,٨

  واحد

  سرانه مصرف ماهی در ماه

  ٢,١

  وعده

  سرانه مصرف فست فود در ماه

  ١,٤

  دفعه

  سرانه مصرف غذای بیرون از منزل در ماه

  ١,٢٥

  وعده

   

 

ایران سرانه مصرف شیر شیر فست فود نوشابه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر