کد خبر: 716087 A

در اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

سازمان فضایی ایران تاکید کرد: برای اولین بار بعد از تزریق ماهواره پیام در مدار، رصدخانه سازمان فضایی ایران در مرکز ماهدشت موفق به رصد ماهواره شد.

به گزارش ایلنا، این سازمان با صدور اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد: همزمان با پرتاب ماهواره پیام، تیم‌‌های رصدی در مرکز ماهدشت و چابهار برای اولین بار در پروژه‌‌های ماهواره‌‌‌ای سازمان همزمان با پرتاب اقدام به رصد نمودند. این خود بیانگر وجود هماهنگی مناسب بین تیم ماهواره و پرتابگر و تیم‌‌های رصدی فضایی است و هم وجود دانش فنی و تخصص لازم به منظور رهگیری اپتیکی و نیز محاسبه پارامترهای مداری ماهواره که موضوع بسیار مهمی است.

برای اولین بار بعد از تزریق ماهواره پیام در مدار، رصدخانه سازمان فضایی ایران در مرکز ماهدشت موفق به رصد ماهواره شد. این مساله بیانگر دستیابی به دانش فنی رصد اپتیکی ماهواره است و نشان می‌دهد محاسبات انجام شده برای بیان محل جدایش ماهواره از ماهواره بر و محل تزریق در مدار به درستی صورت گرفته است که در زمان مناسب تلسکوپ به جهت مناسب در فضا نشانه‌‌روی شده است.

سازمان فضایی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر