کد خبر: 712531 A

مرکز آمار:

هر فرد ١٥ساله و بیش‌تر به طور متوسط ١ساعت و ٤دقیقه در روز در شبکه های اجتماعی حضور داشته‌ است

به گزارش ایلنا، در سال ١٣٩٦، ٥٣ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.

از بین شبکه‌های اجتماعی، تلگرام با ٩٤,٥ درصد و پس از آن اینستاگرام با ٤٣.١ درصد بیشترین عضویت را داشته اند.

هر فرد ١٥ساله و بیش‌تر به طور متوسط ١ساعت و ٤ دقیقه در روز در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته‌ است.

 

شبکه های اجتماعی عضویت بیشترین تلگرام ٩۴
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر