کد خبر: 710462 A

براساس اعلام مرکز آمار:

١٩,٤درصد افراد ١٥ ساله و بیش‌تر دو روز، ١٧.٦درصد هفت روز، ١٤.١درصد یک روز و ٤٨.٩درصد بین سه تا شش روز در هفته ورزش کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، در  سال ١٣٩٦، ٥١ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر ورزش کرده و ٤٩درصد ورزش نکرده‌اند. بر اساس نتایج طرح آمارگیرى از فرهنگ رفتاری خانوار در سال ١٣٩٦ ،٦٠درصد از افراد ورزش کرده‌، به صورت انفرادی و ٤٠درصد باقی مانده به صورت گروهی ورزش کرده‌اند.

سالن‌های ورزشی خصوصی با ٢٥,٨ درصد بیشترین مکانی بوده است که افراد در آن‌جا ورزش کرده‌اند. ٢٠.٦درصد افراد در محل سکونت ١٤.٢ درصد در پارک‌ها، ١٣.٣ درصد در سالن‌های ورزشی عمومی و ٢٦.١ درصد در سایر فضاهای عمومی ورزش کرده‌اند.

 ١٩,٤ درصد افراد ١٥ ساله و بیش‌تر دو روز، ١٧.٦درصد هفت روز، ١٤.١درصد یک روز و ٤٨.٩درصد بین سه تا شش روز در هفته ورزش کرده‌اند.

بیش‌ترین رشته‌های ورزشی که توسط افراد ١٥ ساله و بیش‌تر انجام شده،  عبارت بودند از: نرمش و پیاده‌روی، فوتبال، آمادگی جسمانی، والیبال، پرورش اندام و شنا و پس از اینها سایر رشته‌های ورزشی قرار داشتند. هر فرد ١٥ساله و بیش‌تر به طور متوسط ٢٧ دقیقه در روز ورزش کرده است. هر خانوار کشور به طور متوسط ٤٣٢٢٢٠ ریال در هر ماه هزینه ورزش پرداخته‌ است.

 

فوتبال والیبال ورزش افراد مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر