کد خبر: 710345 A

رییس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای دستور داد؛

رییس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌‌ای به دستگاه‌های ذیربط، دستور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از ۹۶ انستیتو پاستور ایران را صادر کرذ.

به گزارش ایلن، در نامه محمدباقر نوبخت که خطاب به دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی انستیتو پاستور ایران نوشته شده و رونوشت آن به وزارت بهداشت، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد، دکتر پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ارسال شده، آمده است: « در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و با استناد به جزء (۲) بند (ت) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه بابت تصفیه مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۶ به شرح جدول پیوست افزایش می‌یابد تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.

دستگاه اجرایی موظف است مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان را به ترتیب زمان بازنشستگی پرداخت نماید. ضمناً تخصیص اعتبار موضوع افزایش این ابلاغیه لغایت بهمن‌ماه به میزان صددرصد تعیین می‌گردد.

محمدباقر نوبخت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر