کد خبر: 709939 A

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه انتخاب نمونه های کشاورزی در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی بوده، خاطرنشان کرد: امسال نسبت به پنج سال گذشته رشته‌های جدیدی اضافه شدند به طوریکه در رشته های آب و خاک و سایر رشته های تخصصی ۷.۵دبرابر رشد داشتند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان و کشاورزان در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در این مراسم کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: امسال حدود ۱۵۰۰ نفر برای انتخاب نمونه‌های کشاورزی داوطلب شدند که از میان آنها ۱۵۸ نفر در زیربخش‌های مختلف دام و طیور، زراعت و باغبانی، شیلات و آبزیان، ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مکانیزاسیون، آب و خاک، تشکل‌های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و بازرگانی بوده است.

وی افزود: امسال علاوه بر عملکرد تولید، رعایت اصول بهداشتی و اصول فنی برای ما اهمیت داشته است.

خاوازی با اشاره  به اینکه انتخاب نمونه های کشاورزی در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی بوده، خاطرنشان کرد: امسال نسبت به پنج سال گذشته رشته های جدیدی  اضافه شدند به طوریکه در رشته های آب و خاک و سایر رشته های تخصصی ۷.۵دبرابر رشد داشتند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در گرایش زراعت، باغبانی، دام و طیور رشد ۲ برابری و در گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازرگانی، جنگل و مرتع و آبزیان ۴ تا ۵ برابر رشد داشته ایم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اذعان داشت: در گذشته باغبانی و زعفران کاری، باغات مادری، قارچ و گیاهان دارویی مورد توجه نبوده که امسال این رشته‌ها اضافه شدند‌، در زیر بخش شیلات در گذشته فقط رشته پرورش ماهی داشتیم که با تحولی که ستاد انتخاب نمونه‌ها ایجاد کردند، رشته‌های مربوط به پرورش میگو، ماهیان گرم آبی، ماهیان سردآبی و پرورش ماهی در قفس اضافه شدند.

خاوازی با اشاره به این نکته که این سازمان توجه ویژه‌ای به زنان داشته، تاکید کرد: امسال در ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی توجه ویژه ای به زنان و رشته های مربوط به زنان کارآفرین، مشاغل خانکی و صندوق های خرد شد.

جهاد کشاورزی خاک رشد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر