کد خبر: 707346 A

در میان هزینه های دولت یارانه 116،374،061 میلیون ریال، جبران خدمات کارکنان 952،288،188 میلیون ریال، استفاده از کالا و خدمات 233،757،376 میلیون ریال است اما بیشترین قسمت هزینه‌های دولت به بخش رفاه اجتماعی با 1،225،857،016 میلیون ریال تعلق دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس بودجه سال 98 درآمدهای دولت 2،086،755،000 میلیون ریال است که در این میان 1،535،746،001 میلیون ریال درامدهای مالیاتی است. همچنین هزینه های دولت نیز 3،206،909،041 میلیون ریال است که با مقایسه درامدها و هزینه ها تراز عملیاتی دولت منفی 1،120،154،041 میلیون ریال است.

در میان هزینه های دولت  یارانه 116،374،061 میلیون ریال، جبران خدمات کارکنان 952،288،188 میلیون ریال، استفاده از کالا و خدمات 233،757،376 میلیون ریال است. اما بیشترین قسمت هزینه های دولت را بخش رفاه اجتماعی با 1،225،857،016 میلیون ریال است.

میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه ای نیز 1،480،382،001 میلیون ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 620،198،567 میلیون ریال است که خالص دارایی‌های سرمایه ای 86،018،344 میلیون ریال است. همچنین واگذاری‌های دارایی‌های مالی 510،000،000 میلیون ریال، تملک دارایی‌های مالی 250،029،393 میلیون ریال است. بنابراین خالص دارایی‌های مالی 259،970،707 میلیون ریال است.

در میان درآمدهای مالیاتی نیز مالیات اشخاص حقوقی 372،141،413 میلیون ریال، مالیات بر درآمد 249،656،566 میلیون ریال و مالیات بر ثروت 41،367،677 میلیون ریال است.

ثروت دولت رفاه اجتماعی لایحه بودجه یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر