کد خبر: 706830 A

یک هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد ریال ضمانت نامه در 9 ماهه امسال برای صنایع کوچک صادر و تمدید شد.

به گزارش ایلنا از شاتا، از ابتدای سال 97 تا پایان آذرماه امسال، 84 فقره ضمانت نامه به ارزش 654 میلیارد ریال صادر و 134 ضمانت نامه به ارزش 771 میلیارد ریال تمدید شد.

در این مدت ، 268 میلیارد ریال ضمانت نامه اعتباری برای ایجاد واحدهای صنعتی و 264 میلیارد ریال برای ضمانت نامه اعتباری سرمایه در گردش واحدهای صنایع کوچک صادر شده است.

در نه ماه امسال ،بانک سینا با 279 میلیارد ریال ،پست بانک با 126 میلیارد ریال و بانک سپه با 51 میلیارد ریال بیشترین ضمانت نامه را از این صندوق دریافت کردند.

در این مدت،استانهای کرمانشاه، فارس و خراسان جنوبی پیشتاز دریافت ضمانت نامه برای صنایع کوچک بوده‌اند.

خراسان جنوبی سرمایه صنایع کوچک میلیارد نامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر