کد خبر: 705971 A

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی برای استفاده از خدمات مشترک در خصوص بررسی کارشناسی صدور بیمه نامه به متقاضیان بیمه نامه‌های معدنی و نظارت بر اجرای بیمه نامه‌های صادره ،تفاهم نامه‌ای منعقد کردند.

به گزارش ایلنا، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و سازمان نظام مهندسی برای استفاده از خدمات مشترک در خصوص بررسی کارشناسی صدور بیمه نامه به متقاضیان  بیمه نامه های معدنی و نظارت بر اجرای بیمه نامه های صادره تفاهم نامه  ای منعقد کردند.

بر اساس این تفاهم نامه ،سازمان نظام مهندسی متعهد شد بر اساس درخواست متقاضی یا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، پذیرش و یا تکمیل مدارک متقاضیان استفاده از خدمات صندوق را عهده دار شده و در پروسه بررسی کارشناسی، از کارشناسان واجد شرایطی، برای بررسی طرح ها و مدارک استفاده کند.

همچنین این سازمان متعهد شد که بر اجرای بیمه نامه های صادره ،طبق مقررات مصوب سازمان و صندوق بیمه و نیز اجرای ضوابط حرفه ای کارشناسان تعیین شده ، بنا به درخواست صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی  نظارت داشته باشد.

از سوی دیگرصندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز ، موظف به  راه اندازی و استفاده از سامانه انتخاب تصادفی کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی شد.

 

 

سرمایه گذاری کارشناسی نامه بیمه سازمان نظام مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر