کد خبر: 699332 A

با حکم مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از فرینا، اعضای جدید منطقه آزاد انزلی معرفی شدند و بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 11 آذر ماه 1397 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 1199874/ت 54046 ک مورخ 1397/09/12 تصویب کردند:

1- آقای سید مهدی نقوی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای حمید مرتضایی می شود.

2- آقای امین افقی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای محمدعلی نجفی می شود .

این تصویب نامه در تاریخ 1397/09/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

منطقه آزاد انزلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر