کد خبر: 699241 A

رسولی:

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: به دلیل بارندگی در سال جاری استفاده از کودهای کشاورزی 41 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا، رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه شورای هماهنگی مدیران گفت: به یمن بارندگی‌های مناسب در سال جاری شاهد افزایش ۴۱ درصدی مصرف انواع کودهای کشاورزی در مقطع کشت پاییزه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین شاهد افزایش مصرف ۳۴ درصدی نسبت به میانگین مصرف سه سال اخیر هستیم.

وی مصرف کودهای کشاوزی در ۳۱ استان کشور را در مقطع کشت پاییزه سال جاری نسبت به افزایش مدت مشابه سال قبل و همچنین نسبت به میانگین مصرف سه سال اخیر اعلام کرد.

رسولی در پایان بیش ترین درصد رشد مصرف کودهای کشاورزی در سال جاری را به ترتیب مربوط به کودهای پناسه، ازته و فسفاته اعلام کرد.

استان کشور رشد کشاورزی یمن کشت پاییزه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر