کد خبر: 698732 A

خزانه‌دار کل کشور:

خزانه‌دار کل کشور گفت: اگر شفافیت وجود نداشته باشد هیچ کس نمی‌تواند به این اطلاعات اتکا کند و تمامی این اقدامات توسط حسابداران صورت می‌گیرد بنا براین اگر گزارش‌های شفاف و به موقع ارائه نشوند زمینه‌ساز فساد می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در مراسم بزرگداشت روز حسابدار گفت: خروجی حسابداری گزارشگری مالی است که دانشمندان مدیریت نسبت به فواید آن تاکید کرده‌اند چون تاثیر مهمی در بهبود تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای پاسخگویی و شفافیت دارد.

وی ادامه داد: گزارشگری مالی در بخش دولت و بخش خصوصی کمک می‌کند تا مدیران تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند اگر اطلاعات مورد استفاده در این تصمیم‌گیری‌ها در قالب گزارشگری مالی باشد که صحیح و بهنگام هستند می‌تواند کمک فراوانی کند در غیر این صورت تصمیم‌گیری جنبه آزمون و خطا خواهد داشت و باید توجه داشت که تصمیمات نادرست تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مخربی در جامعه می‌گذارد برای نمونه ما در خزانه‌داری مصارف را رصد می‌کنیم و در این مورد از گزارشگری مالی استفاده می‌کنیم.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر نقش شفافیت مالی گفت: اگر حسابدار به وظیفه ذاتی خود عمل کند و اطلاعات ناصحیح را تصحیح کند طبیعتا کار شفافی انجام داده و ما به شفافیت مالی رسیده‌ایم انتشار عمومی اطلاعات به صورت صریح و سریع، به موقع بودن و قابل اتکا بودن از ویژگی‌های شفافیت است. این شفافیت حتی در مورد هزینه‌های دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی همین شفافیت است و اگر شفافیت وجود نداشته باشد هیچ کس نمی‌تواند به این اطلاعات اتکا کند و تمامی این اقدامات توسط حسابداران صورت می‌گیرد بنا براین اگر گزارش‌های شفاف و به موقع ارائه نشوند زمینه‌ساز فساد می‌شوند و فساد زمانی اتفاق می‌افتد که آنها در اتاق شیشه‌ای نباشد در واقع ابزار شفافیت حسابداری و گزارشگری مالی است.

اقتصاد بخش خصوصی دولت سرمایه معاون وزیر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر