کد خبر: 696084 A

شورای عالی بیمه آیین‌نامه «آیین‌نامه نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» را مشتمل بر ۱۵ ماده و دو تبصره اعلام کرد.

 

به گزارش ایلنا، شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۷.۰۸ آیین‌نامه «آیین‌نامه نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» را مشتمل بر ۱۵ ماده و دو تبصره به شرح زیر اعلام و ابلاغ کرد:

"ماده ۱- نماینده فروش بیمه زندگی که در این آیین‌نامه اختصارا «نماینده فروش» نامیده می‌شود، شخصی است حقیقی که براساس ضوابط این آیین‌نامه، در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی‌مابین، مجاز به فروش و عرضه بیمه‌های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذیربط است.

ماده ۲_ موسسه بیمه می‌تواند در رشته بیمه زندگی انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط پروانه نمایندگی فروش اعطاء نماید. نماینده فروش باید واجد شرایط زیر باشد:

۱_ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲_ اعتقاد به ادیان رسمی کشور

۳_ داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد  نمایندگی فقط برای مردان

۴_ دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

۵_ نداشتن سوء‌پیشینه و محکومیت کیفری موثر

۶_ عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷_ طی دوره آموزش نظری و عملی مورد تایید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه

۸_ موفقیت در آزمون نمایندگی فروش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تبصره – بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی فروش را به پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه‌گران ایران یا انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی مورد تایید بیمه مرکزی ایران واگذار کند.

ماده ۳_ پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه با رعایت الزامات این آیین‌نامه صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی فروش در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است و موسسه بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط، پروانه وی را برای دوره‌های حداکثر پنج ساله تمدید کند. در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است.

ماده ۴_ موسسه بیمه مکلف است در قرارداد نمایندگی فروش موارد زیر را درج نماید:

۱_ مشخصات و نشانی طرفین قرارداد

۲_ حدود اختیارات، حقوق و تکالیف متقابل نماینده فروش و موسسه بیمه

۳_ مدت قرارداد

۴_ میزان کارمزد پرداختی

۵_ میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده فروش و چگونگی استفاده و استرداد آ»

۶_ موارد تحدید و تعلیق فعالیت نماینده فروش

۷_ موارد لغو و فسخ قرارداد از سوی نماینده فروش و موسسه بیمه

۸_ نحوه دریافت حق بیمه و واریز به حساب موسسه بیمه ذیربط

۹_ ممنوعیت نماینده فروش از رقابت مکارانه و ناسالم با موسسه‌های بیمه، دلالان رسمی بیمه و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سوء‌علیه آنان

۱۰_ ممنوعیت نماینده فروش از اخذ یا انجام نمایندگی برای موسسه‌های بیمه دیگر در مدت قرارداد نمایندگی

۱۱_ ارجاع رسیدگی به اختلافات احتمالی موسسه بیمه و نماینده فروش به هیات موضوع ماده ۱۴ این آیین‌نامه

۱۲_ حاکمیت مقررات آتی شورای عالی بیمه بر قرارداد نمایندگی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای عالی بیمه

۱۳_ مسئولیت بیمه‌گر و نماینده فروش به حفظ اسرار بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان

ماده ۵_ در صورت فوت یا حجر نماینده فروش و یا اتمام اعتبار پروانه نمایندگی فروش طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی فروش، ارزش پرتفوی نماینده فروش را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده فروش دیگر همان موسسه موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده فروش و نحوه‌ی محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی فروش تعیینه می‌شود.

ماده ۶_ کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (شماره ۸۳) مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن، تجاوز کند.

ماده ۷_ موسسه بیمه مجاز است آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فروش موضوع این آیین‌نامه را به نماینده بیمه موضوع آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵) واگذار نماید. حقوق، تکالیف، مدت همکاری و نحوه‌ی حل و فصل اختلافات طرفین در قرارداد همکاری طبق نمونه‌ای که موسسه بیمه مربوط ابلاغ می‌کند، تعیین خواهد شد. در هر حال بیمه‌نامه‌هایی که به پیشنهاد نماینده فروش صادر می‌شود، پرتفوی نماینده فروش است.

تبصره – در این‌گونه موارد موسسه بیمه مجاز است حداکثر ۳۰ درصد کارمزد مقرر در آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (شماره ۸۳) را به نماینده‌ای که آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فروش را برعهده دارد، پرداخت کند.

ماده ۸_ نماینده فروش موظف است طبق نظر موسسه بیمه، پیشنهاد بیمه را برای صدور بیمه‌نامه به نماینده بیمه موضوع آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵) که آموزش، هدایت و کنترل وی را طبق ماده ۷ این آیین‌نامه برعهده دارد یا شعب موسسه بیمه ارائه کند.

ماده ۹_ موسسه بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه‌ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و اشخاص ثالث است.

ماده ۱۰_ نمایندگان بیمه، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران موسسه‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی‌توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین‌نامه فعالیت کنند.

ماده ۱۱_ نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار است.

ماده ۱۲_ موسسه بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه‌نامه به نمایندگان فروش نیست.

ماده ۱۳_ موسسه بیمه موظف است مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی ج ا ایران اعلام کند.

ماده ۱۴_ رسیدگی به اختلافات نماینده فروش و موسسه بیمه با رعایت مواد مربوط در آیین‌نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

ماده ۱۵_ این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است و از آن تاریخ جایگزین آیین‌نامه شماره ۵۴ و اصلاحات بعدی آن می‌شود. در صورت وضع مقررات جدید توسط شورای عالی بیمه، مقررات مذکور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاکم خواهد بود".

بیمه مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر