کد خبر: 695012 A

فربد زاوه با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو تاکید کرد:

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: برای اینکه خودروسازان داخلی بیشتر رقابت پذیر شوند، اولین اصلی که نیاز دارند، آزادسازی در تامین، سرمایه گذاری و توزیع خودرو در بازار است.

به گزارش ایلنا، فربد زاوه خاطرنشان کرد: خودروسازان داخلی عوامل و نهاده های تولید را گران خریداری می کنند ولی مطابق دستور دولت در قالب قیمت گذاری دستوری باید محصولات خود را ارزان بفروشند که این فرایند کاملا" به ضرر فرایند تولید و تولیدکنندگان داخلی خودرو است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد یک علم است ولی متاسفانه در طول سالیان متمادی بسیاری از مدیران در کشور قائل به علم بودن اقتصاد نیستند، گفت: هر علمی سازوکارها، تئوری ها و فرضیات خودش را دارد و قیمت گذاری کالا یا محصول در فرایند اقتصاد از بسته ترین تا بازترین اقتصادهای جهان، متناسب با میزان عرضه و تقاضا صورت می گیرد که قدرت خرید را با قیمت کالا متناسب سازی می کند.

وی افزود: آنچه که سقف قیمت کالا را مشخص می کند، حسابداری صنعتی نیست بلکه قدرت خرید مردم است و قدرت خرید مردم نهایتا" تعیین کننده قیمت کالا است.

زاوه یادآور شد: مکانیزم قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت از حدود 10 سال قبل شروع شد و فاصله قیمت خودروها از کارخانه تا بازار نشان می دهد که نتیجه عملکرد این شورا تا کنون مثبت نبوده است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: بزرگترین بلایی که دامن بازار خودرو را فراگرفت، این است که حجم تقاضا با دلالی و سفته گری در بازار خودرو افزایش یافته و این پدیده باعث آسیب جدی به بازار خودرو شده است.

زاوه با اشتباه خواندن قیمت گذاری دستوری شورای رقابت تاکید کرد: عملکرد اشتباه شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری خودرو، باعث آشفتگی بیشتر بازار خودرو شده چون با این رویه غلط زیان خودروسازها بیشتر و انگیزه آنان کاهش می یابد.

وی گفت: شورای رقابت حتی یک قدم برای رقابتی شدن بازار خودرو بر نداشته و طراحی فرمول های قیمت گذاری به لحاظ کیفیت خودروها کاملا" غلط است. چون اساسا"  کمی سازی کیفیت، کار اشتباهی است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: عملکرد منفی شورای رقابت باعث ورشکسته شدن خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو و سایپا و نارضایتی مردم شده است و جالب تر اینکه عملکرد منفی این شورا برای همگان محرز شده ولیکن همچنان اصرار به اجرای رویه غلط شان برای قیمت گذاری دستوری خودرو وجود دارد!.

زاوه افزود: قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بر ضد سرمایه گذاری و تشدیدکننده مشکلات این صنعت است که باید هرچه سریعتر قیمت گذاری خودرو آزاد شود و بازار خودرو بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت خودروهای تولیدی را مشخص کند.

خودرو خودروسازان رقابت سرمایه گذاری قیمت گذاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر