کد خبر: 691752 A

با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛

اختیارات مدیران عامل شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشیمی ایران به ترتیب به محسن پاک‎نژاد و ابویی مهریزی تفویض شد.

رضا نوروززاده، اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به حسین ابویی مهریزی، معاون مدیرعامل این شرکت تفویض کرد.

در نامه نوروز زاده خطاب به ابویی آمده نظر به سوابق و تجربیات مفید جنابعالی و به استناد ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به منظور اداره عملیات مختلف شرکت به موجب این حکم اختیارات و وظایف مصرحه خود در اساسنامه را به جنابعالی تفویض می‌نمایم

باتوجه به الزام اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که مدیرعامل شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشیمی و برخی اعضاء هیئت­­ مدیره این شرکت ها را شامل می شود، علی کاردر و رضا نوروز­ زاده نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهند­و ازآنجاکه مدیرعامل این دو شرکت طبق قانون باید ازسوی هیئت­­ مدیره به وزیر معرفی و منصوب شوند، لذا تا تعیین هیئت ­­مدیره جدید و معرفی مدیرعامل،اختیارات مدیران عامل شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفویض شده است.

پیش از این، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران حق امضای ناشی از اختیارات مدیرعاملی این شرکت را به محسن پاک‎نژاد، معاون امور تولید این شرکت تفویض کرده بود.

منع بکارگیری بازنشستگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر