کد خبر: 691664 A

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات خبر داد:

سهم ارزش افزوده ICT در سال 91 ، 1.41 درصد از کل اقتصاد بود که در سال 95 این رقم به 1.52 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، نیلوفر مراد حاصل، مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در جلسه ارائه حساب های ICT  در اقتصاد ایران که به صورت ویدیو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح حساب های ICT  در سال 95، گفت: درحالی که تا قبل از سال 92 از وضعیت این بازار در کشور گزارشی وجود نداشت، برای نخستین بار در سال 92 با آمارهای سال 91 گزارشی از وضعیت بازار ICT  در کشورتهیه شد.

وی با اشاره به اینکه این گزارش با همکاری و تایید مرکز آمار ایران انجام شده است، افزود: این آمار بر اساس حساب‌های کلان کشور تهیه شده و این امکان را می‌دهد تا وضعیت بازار ICT  کشور را بتوانیم در مقیاس بین‌المللی با کشورهای مختلف مقایسه کنیم.

مراد حاصل با اشاره به اینکه در این گزارش بخش‌بندی‌ها بر اساس طبقه‌بندی OECD  (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) انجام شده، گفت: بخش‌های مخابرات، فناوری اطلاعات و سایرخدمات، انتشار الکترونیکی و تولید محصولات سختافزاری به عنوان هسته اقتصاد دیجیتال در این گزارش طبقه بندی شده و ارقامی که در گزارش‌های OECD ارائه می شود بر اساس همین بخش بندی‌ها است.

وی افزود: در این گزارش سه متغیر اصلی «ستانده»، «هزینه واسط» و «ارزش افزوده» بررسی میشود که ستانده مجموع درآمد های عملیاتی و سایر درآمدهاست؛ هزینه واسط که مجموع هزینه های عملیاتی را نشان می دهد و ارزش افزوده هم از تفاوت ستانده و هزینه واسط به دست می آید.

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات ادامه داد: ستانده و اندازه بازار ICT در کشور در سال 95 بر اساس حساب های به دست آمده، 445 هزار میلیارد ریال است که در حدود 306 هزار میلیارد ریال این رقم مربوط به بخش مخابرات و 86 هزار میلیارد ریال نیز اندازه بازار فناوری اطلاعات است.

وی درباره وضعیت متغیر هزینه‌های واسط نیز افزود: در بخش مخابرات هزینه‌های واسط در سال 95 مبلغ 147 هزار میلیارد ریال بود، به این معنی که با یک واحد هزینه، 2 واحد درآمد عملیاتی داشتیم. در بخش ICT  نیز با هزینه 232 هزار میلیارد ریالی، ستانده 445 هزار میلیارد ریالی به دست می آمد که تقریبا درآمد عملیاتی دو برابری را نشان می دهد.

مراد حاصل ارزش افزوده بخش ICT  در سال 95 را 212 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درسال 91سهم ارزش افزوده ICT، 1.41 درصد از کل اقتصاد بود و در سال 95 این رقم به 1.52 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به آمار های کشورهای مختف در حوزه ICT ، افزود: بر اساس این گزارش هر ساله سهم مخابرات از اقتصاد ICT  این کشورها کم می شود و سهم فناوری اطلاعات افزایش می یابد که نشان می دهد بازار ICT  ما نیز باید به همین سمت حرکت کند.

اقتصاد اقتصاد ایران درآمد مرکز آمار ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر