کد خبر: 690930 A

سازمان جنگلها اعلام کرد؛

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگلها با تبیین کارکرد طرح های آبخیزداری در کاهش خطر سیل و کم آبی از کنترل ۲۸۰ میلیون مترمکعب از حجم سیلاب های شمال کشور در غرب مازندران و گیلان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور در تشریح اثربخشی اقدامات صورت گرفته در سطح حوزه های آبخیز شمال کشور در کاهش خسارات سیل گفت: علی رغم شدت بالای بارندگی اواسط مهرماه شمال کشور و وقوع بارش ۳۴۶ میلی متر با شدت ۱۰۵ میلی متر طی سه ساعت در برخی از مناطق سیلزده، خسارات وارده در حوزه های تحت پوشش فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری نسبت به سایر حوزه ها کاهش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: چنانچه این حجم سیلاب کنترل نمی شد بدون تردید میزان و ابعاد خسارات بسیار گسترده تر می شد.

حسین پور با اشاره به اجرای بیش از ۵۳۳ هزار هکتار فعالیت آبخیزداری و آبخوانداری در گستره سیل اخیر شمال کشور افزود: بررسی و مقایسه وضعیت خسارات ناشی از سیل اخیر با سیل های مشابه در گذشته و همچنین مقایسه حجم خسارات وارده قبل و بعد از اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخیز کاظم رود عباس آباد، ماشلک نوشهر، صفارود رامسر، امامزاده ابراهیم گیلان و نظایر آن که تحت پوشش فعالیت های پیشگیرانه در سطح حوزه بالادست قرار گرفته اند با سایر حوزه ها که باید طرح آبخیزداری در آن اجرا شود، نظیر حوزه شیرود و چشمه کیله تنکابن، قلعه رودخان و گشت رودخان گیلان محسوس است.

مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها اضافه کرد: به عنوان نمونه مقایسه خسارات سیل در حوزه آبخیز کاظم رود عباس آباد مازندران در سیل ۲۸ مهرماه ۱۳۸۲ با سیل ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ نشان می دهد که علی رغم افزایش بارندگی اخیر (۲۵۹ میلی متر بارش سال جاری در مقایسه با ۱۹۰ میلی متر بارندگی سال ۱۳۸۲)، حدود ۲۴ درصد کاهش خسارات مشاهده می شود.

حسین پور در بررسی علل ایجاد و تشدید سیل در مناطق جمعیتی در پایین دست، بر حفظ کاربری اراضی، رعایت حریم رودخانه ها و مسیل ها، جلوگیری از ساخت و ساز در مسیر سیلاب، توجه به هیدرولوژی شهری و روستایی و همچنین رعایت اصول فنی و تامین استحکام مورد نیاز با توجه به شدت سیلخیزی مناطق تاکید کرد.

وی عملکرد سازه های مشبک سرشاخه گیر احداث شده در خروجی حوزه های آبخیز جنگلی در سیل اخیر شمال کشور موفق توصیف کرد و گفت: در برخی از حوزه های آبخیز با اجرای تنها یک سازه سرشاخه گیر با فیلتر کردن سیلاب و تله اندازی مواد محموله سیل، مناطق پایین دست در برابر سیل های مشابه ایمن شده اند.

حسین پور نقش پوشش گیاهی جنگل در برابر سیل را بی بدیل برشمرد و با تاکید بر اهمیت حفاظت از این میراث ارزشمند، طرح تنفس و توقف بهره برداری از جنگل های شمال را گامی مهم و مثبت در کاهش سیلاب در آینده ارزیابی کرد.

پوشش تنفس ساخت و ساز سیل وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر