کد خبر: 688856 A

مرکز‌ آمار اعلام کرد:

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٥,١ که نسبت به فصل قبل ٨.٧ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از  مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید کننده بخش­‌های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­شود.

  1. شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٥,١ که نسبت به فصل قبل٨.٧  درصد افزایش یافته است.
  2. تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:
  • شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٣٤,٨ ، که نسبت به فصل قبل ٧.٨ درصد افزایش یافته است.
  • شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٧٢,٧  که نسبت به فصل قبل ٩ درصد افزایش یافته است.
  • شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٣٧,٧ که نسبت به فصل قبل ١٥.٢ درصد افزایش یافته است.
  • شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٢٩٣,٢ که نسبت به فصل ٥.٥ درصد افزایش یافته است.
  • شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٢١٥,٣  که نسبت به فصل قبل ٥.٢ درصد افزایش یافته است.
  • شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٢٦٥,٧  که نسبت به فصل قبل ١.٥ درصد افزایش یافته است.
  •  شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٤١٥,٦  که نسبت به فصل قبل ٨.٢   درصد افزایش یافته است.
  • شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان ١٣٩٧برابر است با ٣٠٦,١ که نسبت به فصل ٦ درصد افزایش یافته است.

 

تورم حمل و نقل مرکز آمار ایران وسایل نقلیه شاخص کل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر