کد خبر: 688428 A

براساس اعلام مرکز آمار؛

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٧ به عدد ٣٣٢,٩٩ رسید که ٢٦.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٤٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

​به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٧ به عدد ٣٣٢,٩٩ رسید که ٢٦.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٤٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص "گوساله پرواری "، با ٣٣,١٤ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٤٨,٠٠ درصد، مربوط به قلم "گوساله پرواری" است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٦، ٢٠,٩٠ درصد (تورم سالانه) است.

شاخص اقلام اصلی

شاخص "گاو تلیسه" در تابستان ١٣٩٧ به ١٩٩,٤٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠,٤٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦,١٤درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گاو شیری" در تابستان ١٣٩٧ به ١٥٢,٠٢ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٥,٥٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,٤٧درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو نر داشتی" در تابستان ١٣٩٧ به ٢٢١,٢٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧,٣٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل٢٥,٨٥ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گوساله پرواری" در تابستان ١٣٩٧ به ٤٢٢,٧٠ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٣,١٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل٤٨,٠٠ درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفی شیری" در تابستان ١٣٩٧ به ٥٠٨,٦٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٢,٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧,٦٠ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص "گوساله نر زیر چهار ماه" در تابستان ١٣٩٧ به ٢٦٦,٣٣ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ١٤,٨٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١,٢٦ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "شیر" در تابستان ١٣٩٧ به ٣٢١,١٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٦,٤٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩,٩٤درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص "کود" در تابستان ١٣٩٧ به ٣٣٢,١٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١,٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٨٣ درصد افزایش نشان می‎دهد.

مرکز آمار ایران مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر