کد خبر: 685481 A

با دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برنامه ساماندهی، سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌های روستائی و کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و در جهت کارآمدسازی به‌ویژه بهبود وضعیت مالی شرکت‌های زیان‌ده و سربه‌سر و تعیین تکلیف و ساماندهی شرکت‌های غیرفعال به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان تعاونی روستایی ایران، حسین شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: طرح کارآمدسازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های روستائی و کشاورزی زیانده و غیرفعال از جمله طرح‌هایی است که در برنامه ساماندهی، سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌های روستائی و کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و در جهت کارآمدسازی به‌ویژه بهبود وضعیت مالی شرکت‌های زیان‌ده و سربه‌سر و تعیین تکلیف و ساماندهی شرکت‌های غیرفعال به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی توضیح داد: در این طرح با توجه به شرایط، مسائل و مشکلات منحصربفرد هر تعاونی، روستا، شهرستان و استان به صورت غیرمتمرکز و با اولویت دادن به اخذ نظر اعضاء، ارکان و مدیران آن تعاونی به موضوع پرداخته و در همه استان‌های کشور و برای کلیه تعاونی‌های زیان‌ده ، غیر فعال و سربه سر اجرا خواهد شد.

شیرزاد در تشریح اهداف کلی این طرح عنوان کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان شامل بررسی وضعیت موجود مالی و فعالیت‌های اقتصادی شبکه تعاونی‌ها از منظر زیان‌ده بودن، غیر فعال بودن، سربه‌سر بودن، آسیب شناسی و تعیین عوامل مؤثر در رکود این تعاونی‌ها از نظر عوامل کمی و کیفی و نیز ارزیابی سهم هر یک، مشخص نمودن ضعف‌ها، قوت‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و آثار و تبعات ادامه روند موجود تعاونی، پیش بینی و ارائه راهکارهای اجرایی برای تحرک بخشیدن به تعاونی‌های غیر فعال و سودآور نمودن واحد‌های زیان‌ده و سربه‌سر، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت هدایتی، حمایتی و نظارتی جهت  تقویت و احیاء اینگونه تعاونی‌ها، تهیه و تصویب برنامه عملیاتی در راستای کارآمدسازی هر تعاونی (به ترتیب تعاونی‌های در اولویت)، از مهمترین  اهداف این طرح بوده و تحقق برنامه‌های مصوب به ترتیب اولویت تعاونی‌های زیانده ،غیر فعال و سربه‌سر خواهد بود.

وی در خصوص چگونگی انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی، در صورت لزوم  تأکید کرد: این امر براساس فصل بیستم قانون شرکت‌های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی انجام خواهد شد که اشعار می‌دارد؛ "در مواردی که انحلال موضوعیت پیدا می‌کند باید 1- شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی بنا به عللی از جمله کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا به صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده 2-توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی 3-عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از سه بار اخطار کتبی توسط سازمان تعاون شهرستان ذیربط 4-اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تاسیس شده است و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده و اعمال ماده 146 قانون شرکت‌های تعاونی لازم است بکار گرفته شود."

ایران جهاد کشاورزی زنان قانون کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر