کد خبر: 683975 A

طی احکامی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور انجام شد:

طی احکام جداگانه ای از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور حسین دهقانی و ابراهیم کشاورز به ترتیب به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهر سازی منصوب شدند.

به گزارش ایلنا از شادا، در متن احکامی که از سوی سید رحمت اله اکرمی صادر شده،آمده است: در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهر سازی منصوب می شوید تا برابر ضوابط و  مقررات عمل نمایید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست،خواهانم.

 

ایران رییس جمهور گردشگری مناطق آزاد صنعت گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر