کد خبر: 679147 A

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: عملیات آبخیزداری حلال بسیاری از مشکلات در کشورهایی است که با کمبود آب یا خطرات سیل مواجه هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خلیل آقایی در نشست با یوکا مارکینو و نمایندگان فائو در زمینه مدیریت جامع آبخیزداری اظهار کرد: امروز ما در کشور با دو مشکل کمبود آب و خسارت‌های سیل مواجه هستیم که سبب مهاجرت، از بین رفتن خاک و حتی جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر بحث کاهش خطرات و ریسک را در حوضه‌های آبخیز داشته باشیم می‌توانیم از خسارت‌های زیادی جلوگیری کنیم،تصریح کرد: حتی اگر بتوانیم از این آب‌های کم به بهترین شکل استفاده کنیم انسان‌ها را در حوضه آبخیز برای ادامه زندگی و فعالیت امیدوار کرده‌ایم.

خروجی اقدامات فائو، بهبود معیشت جوامع و کاهش آسیب پذیری در حوضه های آبخیز است

یوکا مارکینو نیز در نشست با رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و نمایندگان فائو در زمینه مدیریت جامع آبخیزداری اظهار کرد: اهداف اصلی همکاری فائو با دولت جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای برنامه جامع مبتنی بر کاهش ریسک و مخاطرات سه محور اصلی دارد.

وی ادامه داد: این سه محور اصلی عبارتند از انجام روش شناسی مدیریت جامع حوضه آبخیز، روش شناسی و نظام پایش و ارزیابی ریسک و مخاطرات چندگانه، آسیب پذیری جوامع در حوضه های آبخیز و تدوین برنامه های کاهش مخاطرات.

نماینده فائو با اشاره به اینکه خروجی نهایی اقدامات ما بهبود معیشت جوامع، کاهش کمبود آب و کاهش آسیب پذیری در حوضه های آبخیز است، گفت: لازم است که نهادهای ذی ربط مدیریت ریسک را در برنامه های مدیریت جامع خود لحاظ کنند.

مارکینو افزود: از دستاوردهای مهم همکاری فائو با سازمان جنگل ها در حوضه های آبخیز افزایش تاب آوری جوامع در مقابل کمبود آب و بهبود وضعیت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ۱۱ ایستگاه ارزیابی آبخیز در کشور دارد، اظهار کرد: این ایستگاه ها هنوز دستی هستند و لازم است که به ایستگاه های اتوماتیک تبدیل شوند.

نماینده سازمان فائو همچنین در ادامه از ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوضه آبخیزداری خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی این است که اطلاعات بخش های مختلف و استان ها جمع آوری شده و در این بانک ذخیره شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازدید فائو از حوضه آبخیز سد شیرین دره در خراسان شمالی مشخص شد که سطح فعالیت سازمان جنگل ها در این حوضه آبخیز مطلوب است و ما باید به بخش مدیریت ریسک در این زمینه بپردازیم.

جنگل روابط عمومی سازمان سیل مشکلات مهاجرت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر