کد خبر: 673809 A

طی4 ماهه اول سال جاری تعداد 6 هزار و 696 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی با پیش بینی سرمایه‌گذاری 519 هزارو 651 میلیارد ریال و اشتغال152 هزارو 218 نفر صادر شده است. مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش حدود24درصد در تعداد و 25 درصدی در اشتغال است.

به گزارش ایلنا از شاتا، طی 4 ماهه اول سال جاری 1617 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 273هزار و 368 میلیارد ریال و اشتغال 30هزار و 340 نفر صادر شده است. مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش 188 درصدی در سرمایه گذاری و 10.3درصدی در اشتغال می‌باشد.

بیشترین تعداد جواز تاسیس در استان‌های خراسان رضوی و یزد و فارس به ترتیب با 554 و 460 و 460 فقره صادر شده‌است.

همچنین بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استان‌های کشور مربوط به استان اصفهان با 137 فقره و کمترین با 4 فقره به بوشهر تعلق دارد.

بالاترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را، استان هرمزگان با 192هزار و 982 میلیارد ریال با سهم 70.6 درصدی به خود اختصاص داده است.

رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن

همچنین بنابر همین آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در 4 ماهه نخست سال جاری به بخش صنعت و معدن با افزایش 2.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 46.8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر این در بخش بازرگانی نیز 25.1 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است که رشدی برابر با 15.2درصد را نشان می‌دهد. سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب 28 و 15 درصد بوده است.

اشتغال رشد سرمایه گذاری صنعت و معدن یزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر