کد خبر: 672371 A

ماموران گمرک ایران حجم زیادی داروی جاسازی شده در «درهای پیش ساخته» کشف کردند.­

به گزارش ایلنا، ماموران گمرک دوغارون ­از داخل «درهای پیش ساخته» حجم زیادی دارو کشف کردند.­

بنا بر این گزارش، ماموران گمرک دوغارون ­با دقت و هوشیاری و با استفاده از دستگاه ایکس ری و با مدیریت ریسک با مشکوک شدن به یک مسافر خروجی که تبعه یکی از کشورهای همسایه بود، از بار همراه او مقدار زیادی داروی قاچاق جاسازی شده کشف کردند.­

این مقدار دارو ­به طرز ماهرانه ای در چینشی دقیق در جعبه های کوچک به صورت مرتب در این درها جاسازی شده بودند که کشف شد.­

گمرک دوغارون در مرز ایران و افغانستان قرار دارد و روزانه هزاران مسافر در این گمرک تردد می کنند.­

گمرک جمهوری اسلامی ایران در سالهای 2016 و 2017 موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با انواع قاچاق در دنیا کسب کند.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر