کد خبر: 636853 A

از ابتدای سال تاکنون 85.1 میلیون لیتر بنزین در کل کشور مصرف شده که نسبت به مصرف 77.4 میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش مصرف داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متوسط مصرف بنزین در خرداد 97، 83.6 میلیون لیتر اعلام شد که نسبت به رقم مصرف 75.2 میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته 11.2 درصد رشد داشته است.

همچنین از ابتدای سال تاکنون 85.1 میلیون لیتر بنزین در کل کشور مصرف شده که نسبت به مصرف 77.4 میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته  10 درصد افزایش مصرف داشته‌ایم.

اما در بخش نفت گاز غیر نیروگاهی شاهد رشد منفی مصرف بوده‌ایم، از ابتدای خرداد سال جاری 68.8 میلیون لیتر نفت گاز مصرف شده که نسبت به رقم 69.3 میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته 0.8 درصد کمتر مصرف شده است.

رقم مصرف نفت گاز غیر نیروگاهی از ابتدای سال جاری نیز 97.675 میلیون لیتر بوده که نسبت به رقم 64.1 میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته 5.2 درصد رشد داشته است.

 

بنزین رشد گاز نفت مصرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر