کد خبر: 588921 A

پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی؛

یکی‌از اشتباهات بانک مرکزی تعیین نرخ سود بر اساس نرخ تورم گذشته است این در حالی است که باید نرخ سود بر اساس نرخ تورم انتظاری تغییر کند.

به گزارش‌خبرنگار اقتصادی‌ایلنا، در حال‌حاضر، به بخش قابل‌توجهی‌از سپرده‌های بانکی، سود بیش از ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد زیرا پس‌از کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت کوچ کرد و مردم ترجیح دادند که به جای نرخ سود ده درصدی سپرده‌های کوتاه مدت نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بلندمدت یکساله دریافت کنند.

یکی از اشتباهات بانک مرکزی تعیین نرخ سود بر اساس نرخ تورم گذشته است این در حالی است که باید نرخ سود بر اساس نرخ تورم انتظاری تغییر کند.

هر ساله براساس نرخ تورم شورای پول و اعتبار تصمیم به تغییرات در نرخ سود می‌گیرد و ممکن است با افزایش نرخ تورم از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد نرخ سود نیز تا ۱۶ و ۱۷ درصد تغییر کند.

اثر مثبت و روی خوش ماجرا این است که به‌دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است.

در این راستا بانک صادرات نیز از جمله بانک‌هایی بود که مشتریانش سپرده‌های خود را از کوتاه‌مدت به بلند مدت انتقال دادند.

ضمن آنکه مانده سپرده‌های ریالی و ارزی این بانک تا پایان مهر ماه ۹۶ رقمی به ارزش ۱.۳۶۸.۹۰۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

بانک مرکزی تورم شورای پول و اعتبار نرخ سود سود سپرده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر