کد خبر: 571821 A

رییس سازمان فضایی ایران:

رییس سازمان فضایی ایران تدوین و تصویب برنامه 10 ساله حوزه فضایی کشور در شورای عالی فضایی را از برنامه های این سازمان دانست و گفت: دیتاهای تولید شده در سازمان فضایی ایران باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور باشد.

به گزارش ایلنا، مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران در نخستین جلسه شورای مدیران این سازمان گفت: ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه فضایی و  توسعه و گسترش اقتصاد فضایی از اولویت های سازمان است.

وی با تاکید بر ظرفیت بالای علمی کشور در بخش فضایی در دانشگاه ها و مراکز علمی افزود: باید از ظرفیت علمی بخش دانشگاهی در توسعه حوزه فضایی کشور استفاده مناسب انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور موثر در حوزه بین المللی را یکی دیگر از اهداف سازمان فضایی ایران در دوران جدید دانست و اظهار کرد: دیتاهای تولید شده در سازمان فضایی ایران باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی باشد و بستری فراهم شود تا این دیتاها در اختیار بخش خصوصی جهت تولید ثروت قرار گیرد.

براری همچنین تدوین برنامه 10 ساله حوزه فضایی کشور و تصویب آن در شورای عالی فضایی جهت پیشگیری از موازی کاری در این حوزه را از دیگر اولویت ها و برنامه های خود عنوان کردند.

فضا مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر