کد خبر: 547845 A

مدیرعامل همراه اول:

مدیرعامل شرکت همراه اول با بیان اینکه اینترنت نسل سوم و چهارم به تمام شهرهای کشور توسعه پیدا می‌کند، گفت: همراه اول به عنوان اپراتور برتر اینترنت نسل سوم و چهارم تلفن همراه، این خدمات را تا دو الی سه ماه آینده به تمام شهرهای کشور عرضه می‌کند این در حالی است که 44 هزار روستای کشور، تحت پوشش 2g هستند.

وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت همراه اول در یک نشست تخصصی در خصوص 2.5 برابر شدن حجم بازار مخابرات طبق برنامه ششم توسعه، گفت: سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات سود بسیار زیادی دارد اما میزان سرمایه‌گذاری انجام شده با سود عملیاتی تناسب ندارد در واقع سود دریافتی کمتر از سرمایه‌گذاری‌ها است.

صدوقی با اشاره به اینترنت اشیا گفت: با توسعه اینترنت اشیا اشتغال کاهش پیدا می‌کند و این مسئله موجب نگرانی دولت است. این کار می‌تواند باعث از بین رفتن برخی کارها شود اما این واقعیت است که ما می‌توانیم در حوزه اینترنت اشیا سرمایه‌گذاری مناسبی را داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت همراه اول با بیان اینکه اینترنت نسل سوم و چهارم به تمام شهرهای کشور توسعه پیدا می‌کند، گفت: همراه اول به عنوان اپراتور برتر اینترنت نسل سوم و چهارم تلفن همراه، این خدمات را تا دو الی سه ماه آینده به تمام شهرهای کشور عرضه می‌کند این در حالی است که 44 هزار روستای کشور، تحت پوشش 2g هستند.

صدوقی در رابطه با رابطه اینترنت و مهاجرت معکوس گفت: با توسعه اینترنت و بهره‌برداری نسل چهار تلفن همراه در روستاهای کشور می‌توان از مهاجرت جلوگیری  و مهاجرت معکوس ایجاد کرد تا بدین وسیله افراد بدون نیاز رفتن به شهرها از امکانات استفاده و کارهای خود را اینترنتی انجام دهند.

وی در رابطه با توجه به رضایت مشتریان گفت: یکی از مسائل مهم در دنیا استفاده گسترده از بحث ویدئو و تحریک تقاضا با ویدئو است. ما در بعضی موارد در حوزه محتوا در حال خام فروشی هستیم این در حالی است که این محتوا می‌تواند درآمد پایدار و زیادی برای کشور داشته باشد.

اینترنت پوشش تلفن همراه دولت مهاجرت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر