کد خبر: 529926 A

ارائه برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر 15 پروژه که وزارت نیرو متولی اجرای 12 پروژه و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین شناسی مسئول اجرای سه پروژه آن است.

به گزارش ایلنا، خلاصه عملکرد وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم تا 15 مرداد ماه سال جاری به شرح زیر است:

حوزه آب و آبفا:

 1. فعال سازی شورای عالی آب وتشکیل 24جلسه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم

2-تعیین و ابلاغ آب قابل برداشت بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، کشاورزی وفضای سبز از آبهای زیرزمینی به تفکیک 609 محدوده مطالعاتی و از آبهای سطحی به تفکیک 31 استان

 1. بهره برداری از25سدبا حجم آب قابل تنظیم سالانه 3392 میلیون مترمکعب.
 2. آبگیریاز 9 سد باحجم آب قابل تنظیم سالانه معادل 1053 میلیون متر مکعب.
 3. احداث196943 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و 19129 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی
 4. مسلوب المنفعه نمودن تعداد  32728حلقه چاه غیر مجاز در 31 استان تا پایان خرداد ماه سال 1396
 5. اتمام24 طرح آبرسانی در13استان( 43 شهر)با حجم  812 میلیون مترمکعب در سال
 6. افتتاح وبهره برداری از18 تصفیه خانه آبدر 18شهر باظرفیت 850707متر مکعب در روز 
 7. افتتاح و بهره برداری از 40 تصفیه خانه فاضلاب در 40 شهر با ظرفیت1066389متر مکعب درروز
 8. تعداد روستاهای برخوردار شده از شبکه آب مطمئن،5666 روستا با جمعیتحدود 4270988 نفر
 9. تعداد انشعاب جدیدآب شهری : 2240 هزارفقره
 10. تعداد انشعاب جدید آب روستایی : 724 هزار فقره
 11. تعداد انشعاب جدید فاضلاب شهری : 1865 هزارفقره
 12. کاهش میزان آب بدون درآمد از 26% در سال 94 به 5/25% تا پایان سال 1395
 13. تشکیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه های آبریز با رویکرد مدیریت بهم پیوسته به ویژه در حوضه های آبریز زاینده رود ، کرخه ، سفید رود، ارومیه، هراز، بختگان و ... نیز اولویت بندی و تعیین سطح تشکیل جلسات برای سایر حوضه ها / رودخانه های اولویت دار و تصویب آن در جلسه امور آب خاص وزارت نیرو ( برای 19 رودخانه اولویت دار)
 14. ایجاد تحول بزرگ در زمینه تامین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های توسعه منابع آب مرزی
 15. تامین اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه و تکمیل طرح های آبرسانی روستایی
 16. ارائه برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر 15 پروژه که وزارت نیرو متولی اجرای 12 پروژه و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین شناسی مسئول اجرای سه پروژه آن است( اهداف طرح: جبران 120 میلیارد متر مکعب کسری مخزن تجمعی آبخوان ها ظرف مدت 20 سال )
 17. بازنگری طرح های توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه سازی اهداف طرح های اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اجرای طرح های فاقد توجیه
 18. نصب و راه اندازی 11 واحد نیروگاهی با ظرفیت 1088 مگاوات ومتوسط تولید انرژی سالیانه 1428 گیگاوات ساعت.

حوزه برق و انرژی :

1- افتتاح و بهره برداری از 64نیروگاه در  13  استان با ظرفیت  7943  مگاوات

2-افتتاح و بهره برداری از20 پست 400 کیلو ولت در 17 استان با ظرفیت 11170 مگاولت آمپر

3-افتتاح و بهره برداری از 30 پست 230 کیلو ولت در  22 استان با ظرفیت 9555 مگا ولت آمپر

4-افتتاح و بهره برداری از54 پست 132کیلو ولت در 13 استان با ظرفیت 4009 مگا ولت آمپر

5- افتتاح و بهره برداری از134 پست 66-63 کیلو ولت در 26 استان با ظرفیت 8827 مگا ولت آمپر

6-میزان کاهش تلفات شبکه توزیع ( از ابتدای سال 92 ) 68/3 درصد.

7- بهره برداری از30نیروگاه تجدیدپذیر در استان های مختلف با ظرفیت 181.274 مگاوات

حوزه صادرات :

 1. صادرات برق به میزان40120 میلیون کیلو وات ساعت( از سال 92 تا پایان سه ماهه نخست سال 96) به مبلغ 9/3372میلیون دلار
 2. صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان233/4659 میلیون دلار
 • رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به نحویکه 90درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور متعلق به حوزه صنعت آب و برق است.

 

انتهای پیام/
دولت وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو زمین شناسی آب زیرزمینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر