کد خبر: 523681 A

یک نماینده مجلس در گفت و گو با ایلنا:

عضو کمیسیون کشاورزی با یادآوری اینکه منابع لازم باید در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، تاکید کرد: نگاه بیطرف عقلایی، توسعه ای و همه جانبه است که از جمله شاخص های یک مدیر اجرایی موفق است.

حبیب الله نیکزادی پناه نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا بیطرف را از نیروهای باتجربه نظام دانست و اظهار داشت: او  دو دوره وزیر بوده و شناخت کاملی از مجموعه وزارت نیرو دارد، کارشناسی قابلی است، در همه سطوح کار کرده و مهمتر اینکه خودش از منطقه کویر است و طعم کم آبی را چشیده است.

وی برنامه های ارائه شده از سوی بیطرف را مناسب توصیف کرد و افزود: امیدواریم با رای بالای اعتماد بتواند همه برنامه های خود را اجرایی کند.

نیکزادی پناه با اشاره به ایده ها، چشم انداز مثبت در برنامه های ارائه شده از سوی بیطرف خاطرنشان کرد: اگر منابع در اختیار وزیر پیشنهادی نیرو قرار گیرد، با تدبیری که بکار می بندد، قطعا موفق خواهد بود.

وی با اشاره به چشم اندازهای بلند ارائه شده از سوی بیطف بیان کرد: کسانی که کوته نظرند هرگز به کارهای بزرگ دسترسی پیدا نمی کنند بنا بر این با توجه به دیدگاه بلند بیطرف مووفقیت های بزرگی در انتظار صنعت آب و برق کشور خواهد بود.

 عضو کمیسیون کشاورزی با یادآوری اینکه منابع لازم باید در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، تاکید کرد: نگاه بیطرف عقلایی، توسعه ای و همه جانبه است که از جمله شاخص های یک مدیر اجرایی موفق است. 

وی گفت: بنا بر این با توجه به اینکه کشور در بحران آبی به سر می برد لازم است که تمامی قوا و همچنین مردم در کنار وزارت خانه باشند تا بتوانیم این چالش را پشت سر بگذاریم.

نیکزاد پناه تصریح کرد: اکنون جنگ آب در دنیا و حتی کشور خودمان شروع شده و یا می بینیم که مباحث مربوط به انتقال آب سر و صدای زیادی راه می اندازد بنا بر این برای عبور از این تنگناها باید نگاهی وسیع بر وزارت نیرو حاکم باشد.

وی یادآور شد: بنده اطمینان دارم اگر کمک های همه جانبه ای در کنار بیطرف باشد او می تواند براحتی از بحران های این وزارت خانه عبور کرده و موفق باشد.

 

برق شاخص صنعت کشاورزی وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر