کد خبر: 480437 A

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایلنا:

یک کارشناس اقتصادی گفت: با بررسی وضعیت درآمدی کشاورزان در سه سال اخیر متوجه افزایش درآمد آنان بویژه در حوزه هایی که در سالهای دولت گذشته بیشترین حجم واردات را داشت، خواهید شد.

یزدان سیف- کارشناس اقتصادی- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با وضعیت کشاورزان در سال‌های اخیر بیان داشت: کشورهای پیشرفته با وجود برتری اقتصادی در سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی های خود بر تامین غذا از تولید داخلی حمایت و تاکید ویژه دارند و این جز با حمایت از کشاورزان عملی نخواهد شد.

سیف با اشاره به ادعاهایی مبنی بر این که دولت یازدهم از قشر پایین تر از طبقه متوسط حمایت نکرده است بیان داشت: این بحث ها عوام فریبانه است؛ چرا که با بررسی وضعیت درآمدی کشاورزان در سه سال اخیر  به ویژه در حوزه هایی که در دولت احمدی‌نژاد بیشترین حجم واردات را داشت، متوجه افزایش درآمد آنان خواهید شد.

او افزود: عده ای بحث عدم توسعه یافتگی را در بخش کشاورزی عنوان می کنند این در حالی است که  در سال ۹۲ کل سطح زیر کشت گندم ۶۴۰۰ هکتار بوده است و در سال ۹۵ به ۵۹۲۹ هکتار رسیده است یعنی حدود ۵۰۰ هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته ایم؛ اما به واسطه اطلاعاتی که در سامانه بانک کشاورزی درج شده است میزان کل تولیدات در سال ۹۲، ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تن بوده است که در سال ۹۵ به ۱۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تن رسیده است؛ یعنی با توسعه بخش کشاورزی سطح زیر کشت کاهش یافت و در مقابل آن افزایش عملکرد در سطح عملی شده است.

سیف تاکید کرد: تعداد کشاورزان گندمکار حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفراست، درآمد سرانه هر گندمکار در سال ۹۲، ۳۰ میلیون ریال بوده است ودر سال ۹۵ به ۱۱۷ میلیون ریال رسیده است و درآمد سرانه هر هکتار که یک میلیون و ۱۶۳ هزار ریال بوده است به سه میلیون و ۲۱۷ هزار ریال رسیده است و این نشان‌دهنده رشد ۲۸۱ درصدی درآمد کشاورزان و ۱۶۹ درصدی درآمد هر هکتار گندم است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در حوزه چغندر قند درآمد سرانه کشاورز از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و درامد به ازای هر هکتار چغندر قند از ۵میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی دو برابر شده است؛ لذا بخش کشاورزی ودولت تدبیر امید تلاش در جهت افزایش درآمد طبقات پایین جامعه یعنی کشاورزان داشته است وتوانسته درآمد را افزایش دهد.

درآمد رشد قند کشاورزی گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر