کد خبر: 425219 A

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران اعلام کرد:

ایلنا: بورس در یک ماهه اخیر روزهای سبزی را سپری کرده است و به تبع آن صندوق های سرمایه گذاری نیز روزهای متفاوتی داشته اند؛ بر همین مبنا مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک مختلط، قابل معامله در سهام، مشترک در سهام، قابل معامله مختلط و مشترک با درآمد ثابت را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، صندوق آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان، صندوق آتیه درخشان مس شرکت تامین سرمایه آرمان، صندوق نیکان پارس شرکت کارگزاری پارس نمودگر، صندوق سپهر خبرگان نفت شرکت کارگزاری خبرگان سهام و صندوق نیکوکاری ندای امید شرکت کارگزاری آبان به ترتیب در گروه صندوق های مشترک مختلط، قابل معامله در سهام، مشترک در سهام، قابل معامله مختلط و مشترک با درآمد ثابت، بالاترین رتبه را کسب کردند.

طی یک ماهه اخیر منتهی به 8 آبان ماه، در گروه صندوق های مشترک مختلط به ترتیب صندوق های آسمان خاورمیانه، مشترک آرمان شهر و نیکی گستران، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.

گروه صندوق های قابل معامله در سهام نیز بالاترین بازده را به ترتیب برای صندوق های قابل معامله آتیه درخشان مس، قابل معامله آسمان آرمانی سهام و شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه ثبت کرد.

همچنین در گروه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام رتبه اول تا سوم نصیب صندوق های نیکان پارس، دماسنج و سهم آشنا شد.

شایان ذکر است، صندوق های قابل معامله سپهر خبرگان نفت، آرمان سپهر آیندگان و قابل معامله سپهر اندیشه نوین پربازده ترین های گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مختلط هستند.  

در گروه صندوق های با درآمد ثابت نیز به ترتیب نیکوکاری ندای امید، نیکوکاری پرسپولیس و سپهر آتی خوارزمی بالاترین بازدهی یک ماه اخیر را کسب کردند. 

 

ایران درآمد سرمایه سرمایه گذاری سهام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر