کد خبر: 424365 A

برای سال 95 و در مقایسه با سال گذشته گزارش شد؛

ایلنا: مقایسه مصرف گاز نیروگاه‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط 193 میلیون مترمکعب در نیروگاه‌های کشور گاز مصرف شده که در مقایسه با سال گذشته 8.2 درصد افزایش داشته است.

به‌گزارش ایلنا، با توجه به کاهش سهم سوخت مایع نسبت به گاز، وضعیت ذخیره سوخت مازوت از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه نشان می‌دهد وضعیت مخازن از نظر سوخت در مقایسه با سال گذشته کاهش 12 درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر و در آستانه رسیدن فصل سرما و برای اطمینان از سوخت پشتیبان و اضطراری نیروگاه‌ها، حدود 69 درصد از ذخیره مخازن نیروگاه‌های کشور پُر بوده که در مقایسه با هفته گذشته یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین وضعیت ذخیره و فضای خالی سوخت گازوییل نیروگاه‌ها در همین بازه زمانی حاکی از کاهش 15 درصدی نسبت به سال گذشته است. در حال حاضر حدود 42 درصد از ذخیره مخازن سوخت گازوییل نیروگاهی کشور خالی است که در مقایسه با هفته گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

این گزارش می‌افزاید، بیش از 30 نیروگاه کشور کمتر از 50 درصد ذخیره سوخت گازوییل دارند و همچنان منتظر دریافت سهم گازوییل خود برای آمادگی بیشتر برای تأمین برق زمستان سال جاری هستند.

آمارها حاکی از این است متوسط مصرف سوخت معادل نیروگاهی کشور در سال 95 تا امروز برابر با 209 میلیون لیتر بوده که در مقایسه با سال گذشته 1.1 درصد کاهش داشته است.

با این اوصاف مقایسه مصرف گاز نیروگاه‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط 193 میلیون مترمکعب در نیروگاه‌های کشور گاز مصرف شده که در مقایسه با سال گذشته 8.2 درصد افزایش داشته است.

 

برق زمستان سرما گاز نیروگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر