کد خبر: 381369 A

بانک‌مرکزی اعلام کرد؛

ایلنا: بانک‌مرکزی اعلام کرد: تعداد چک‌های برگشتی در ۳ ماهه پایان سال گذشته ۲.۶ میلیون فقره به ارزش ۳۱۰ هزار میلیارد ریال بود است.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه‌ ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۳.۳ درصد و مبلغ ۲.۵ درصد است؛ نسبت مبلغی چک‌های برگشتی در سه ماهه سوم سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است.

وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ۳ ماهه دی‌ماه لغایت اسفندماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۹ میلیون فقره به مبلغ ۱۹۵ ۱۲ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال است. از این تعداد جمعاً ۲.۶ میلیون فقره چک‌ به مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برگشتی با میانگین مبلغ ۱۱۹ میلیون ریال طی دوره مذکور بوده است.

بر اساس جدول ۱ مشاهده می‌شود سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۲ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۳ درصد است.

طی ۳ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ از مجموع ۲.۶ میلیون فقره چک برگشت شده، تعداد ۰.۶ میلیون فقره چک‌برگشتی از سوی صاحبان‌حساب، رفع سوءاثر شده و بر این اساس مانده چک‌های برگشتی به ۲.۰ میلیون فقره کاهش یافته که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲.۵ و ۲.۰ درصد شده است.

جدول شماره ۲ نمایانگر مجموع کل تراکنش‌های شبکه‌بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طی ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ بوده که مجموعاً ۰۸۹ ۴ میلیون تراکنش به مبلغ ۶۵۲ ۲۰ هزار میلیارد ریال(میانگین هر تراکنش ۵ میلیون ریال) انجام پذیرفته است.

بانک مرکزی چک برگشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر