کد خبر: 369487 A

یک مقام مسئول در NPC به ایلنا اعلام کرد:

ایلنا: بساق زاده گفت: چنانچه سرمایه گذار خارجی در پتروشیمی سرمایه گذاری کند بازاریابی محصولات را نیز خودشان انجام می دهند لذا هزینه ها نیز کاهش می یابد.

علیمحمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه  شرکت های مختلفی مراجعه و آماده سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند، گفت: همکاری برخی شرکت های خارجی  گاه بعنوان وام و فاینانس  و گاه می خواهند سهمادار باشند اما در هر صورت سعی بر این است که در مرحله جدید شرکت هایی بیایند که خودشان بتوانند سهام و یا مالکیت داشته و  تکنولوژی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: برای ورود شرکت های خارجی به پروژه های پتروشیمی مباحث زیربنایی را دولت و یا NPC باید تامین کنند یعنی زمین مناسبی داده شود که بتوانند برای داخل و صادرات تولید کنند و خوراک هم به لحاظ میزان، فرمول و نوع مشخص شود.

بساق زاده تصریح کرد: همچنین سرمایه گذاران خارجی به لحاظ امکانات یوتیلیتی و آب و برق و بخار مذاکراتی دارند و معمولا NPC باید این قضیه را تایید کند.

وی همچنین اظهار داشت: موضوع دیگر برای سرمایه گذار خارجی مباحث مربوط به امور زیربنایی،  اسکله ها و امکانات لجستیکی است که بتوانند محصولشان را جابجا کنند در این باره  بعضی شرکت ها بازدید و فضا را بررسی و در حال نهایی کردن هستند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین گفت: شرکت های ما در حال پیگیری هستند که با شرکت های خارجی جوینت شوند تا از لحاظ تکنولوژی، مدیریت و کنترل بهینه  هماهنگ شوند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه سرمایه گذار خارجی در پتروشیمی سرمایه گذاری کند بازاریابی محصولات را نیز خودشان انجام می دهدند لذا هزینه ها نیز کاهش می یابد.

پتروشیمی دولت سرمایه سرمایه گذاری سهام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر