کد خبر: 359219 A

برای سال 1394؛

ایلنا: مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری سال 1394 را 11 درصد اعلام کرد.این نرخ برای مردان 9.3 و زنان 19.4درصد است.

به گزارش ایلنا، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 که مرکز آمار ایران منتشر کرده ، این نرخ بیکاری برای افراد 10 سال سن و بیشتر است.

همچنین در سال گذشته معادل 38.2 درصد جمعیت 10 سال سن و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. از نظر بازار کار جمعیت « شاغل و بیکار» جمعیت فعال شناخته می شود.

میانگین نرخ بیکاری در سال 1393 معادل 10.6 درصد بود که میزان بیکاری سال 1394 رشد 0.4 درصدی نسبت به آن داشته است.

نتایج این طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور 24میلیون و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار هستند.

نرخ بیکاری برای سال 1394 در مناطق شهری کشور 12.2 و در نقاط روستایی 8.1درصد گزارش شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24ساله معادل 26.1 درصد است که برای مردان این گروه 22.3 و زنان 42.8درصد اعلام شده است.

همچنین 18 درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی ،32.5درصد در بخش صنعت و 49.4 درصد در بخش خدمات فعال هستند.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی در کشور 9.8 درصد است که این نسبت برای مردان 10.8 و زنان 4.5درصد است.

اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع (هفته سرشماری شده) حاضر در سرکار یا غایب موقت از کار به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر ، قرار داشتن در فصل غیرکاری ... بودند و کمتر از 44 ساعت کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.

اشتغال ناقص زمانی از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت شاغل محاسبه می شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم شاغلان 15سال و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت در هفته و بیشتر 38 درصد در سال 1394 بوده که این نسبت به تفکیک جنسیت برای مردان 42.7 و زنان 13.1 درصد است.

این بررسی نشان می دهد 9 استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی و 22 استان نرخ بیکاری دو رقمی را در سال گذشته تجربه کرده اند.

کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان شرقی با 7.3 درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با 17.7درصد داشته است.

همچنین 19 استان کشور دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین(11درصد) هستند.

 

ایران بیکاری زنان مردان نیروی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر