کد خبر: 337449 A

نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در گفت و گو با ایلنا:

ایلنا: نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه طبق مصوبه اخیر مدیریت پروژه پدیده شاندیز باید تغییر کند، گفت: ارزش سهام این پروژه با بورس بازی های ویژه و تبلیغات واهی به صورت حبابی افزایش یافته بود اما در حال حاضر مکانیزم بازار ارزش واقعی ان روشن می کند.

حسین معصوم در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه پروژه پدیده شاندیز واقعا در نوع خود پدیده بود، اظهار داشت: این پروژه فارغ از نام خود واقعا پدیده بود چرا که توانست با دور زدن قوانین و مقررات متعدد، پیشرفت فیزیکی داشته باشد و سهام فروشی هم کند.

وی درباره آخرین تصمیمات برای وضعیت پروژه پدیده شاندیز گفت: طبق آخرین تصمیمات قرار بر این است که مقامات محلی استانداری و دستگاه قضایی مسئول پیگیری مصوبه مربوط به پدیده شاندیز باشند. طبق این مصوبه هر چه زودتر باید نسبت به تغییر مدیریت این پروژه اقدام شود.  

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تنها دستگاهی بود که از ابتدا توانست به طور قاطع و مصرانه با این موضوع برخورد کند، ادامه داد: امیدواریم تصمیماتی که گرفته شده به نفع مردم باشد و  بتوانند از این مصوبه منتفع شوند.

معصوم با تاکید بر اینکه ارزش سهام پدیده شاندیز حبابی بیش نبود و از مبانی قانونی برخوردار نبوده است، افزود: به طور قطع ارزش سهام را بازار تعیین می کند و در سیستم اقتصاد آزاد، نظام اقتصادی است که ارزش واقعی این سهام را نشان می دهد.

وی ادامه داد: ارزش سهام پدیده را با سفته بازی و بورس بازی های ویژه و ابراز حساب های نادرست و تبلغات واهی بالا بردند و  واقعیت ارزش تولید و پروژه در نظام سرمایه گذاری روشن می شود و از این پس هم میزان عرضه و تقاضا در بازار ارزش واقعی آن را مشخص خواهد کرد.   

 

    

 

 

حسین معصوم وزارت راه پروژه پدیده شاندیز سهام فروشی بورس بازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر