کد خبر: 325078 A

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران:

ایلنا: به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت شهروندان و حفاظت از محیط زیست شهری، تصفیه خانه های فاضلاب براساس استانداردهای روز آمد فنی و زیست محیطی در ابعاد مختلف احداث می شود

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران،علی اصغر ریاضتی، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران،با اشاره بر تاکید اجرای طرح های فاضلاب ابر شهر تهران مطابق با شاخص ها و استانداردهای فنی و زیست محیطی گفت:«تمامی طرح هایی که از سوی این مجموعه به مراحل اجرا در می آید مطابق با شاخص های فنی، اقتصادی و زیست محیطی بوده و روند اجرایی آن به دقت نظارت می شود تا از بروز آسیب های احتمالی،پیشگیری شود.»

وی با اشاره به اینکه شاخص های نظارت براحداث تصفیه خانه های تهران مطابق با معیارهای فنی و زیست محیطی است،ادامه داد:« کلیه مطالعات فنی ،اقتصادی و زیست محیطی توسط مشاورین ذیصلاح انجام و مورد تصویب قرار میگیرد.همچنین پیش از بهره برداری از تصفیه خانه ها، کلیه مراحل اجرائی پروژه مورد ارزیابی و نظارت مستقیم و مستمر قرار می گیرد.»

وی با اشاره به سایر مراحل نظارتی طرح های فاضلاب گفت :« جهت اجرای پروژه مطابق با استانداردهای فنی و زیست محیطی ،انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات فنی و زیست محیطی تصفیه خانه ها ، همچنین برگزاری مناقصه جهت تعیین پیمانکار واجد صلاحیت برای اجرای درست پروژه باید با نظارت درست ودقیق صورت پذیرد.»

 وی در ادامه با تشریح ابعاد نظارت های فنی و زیست محیطی شرکت فاضلاب تهران، بیان کرد: «از ابعاد زیست محیطی و فنی،همیشه مکان احداث تصفیه خانه به دقت انتخاب می شود،به طوری که تصفیه خانه فاضلاب شهری باید در نقطه ایی احداث شود که دارای کمترین اثرات زیست محیطی بر منابع سفره های آبهای زیرزمینی، پوشش گیاهی و جانوری منطقه و ... داشته باشد، همچنین باید حد فاصل حریم مکان تصفیه خانه با مناطق مسکونی و ... حفظ شود.»

وی درادامه با بیان اینکه درطراحی تصفیه خانه ها از فرآیندهای پیشرفته و بروز دنیا استفاده شده و از سیستم کنترل و تصفیه بو استفاده می شود، افزود:« تصفیه خانه ها نباید در مسیر گسل یا سیلاب و  همچنین جهت وزش بادهای غالب احداث شوند.»

ریاضتی با بیان مطلب فوق، ادامه داد:« مطالعات فنی و زیست محیطی پس از تایید و تصویب مراجع بالادستی و سازمان محیط زیست بصورت یکپارچه و در قالب اسناد مناقصه بهمراه نقشه های مربوطه به دفتر قراردادهای شرکت برای برگزاری تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت ارجاع داده خواهد شد تا پس از انتخاب پیمانکار ذیصلاح شروع پروژه با نظارت اجرائی شروع شود.»

مدیر عامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به فرایند نظارت بر روند اجرای طرح تصفیه خانه تشریح کرد:« بدین منظوریک تیم از بخش کارفرمایی به همراه مشاور نظارت، در محل اجرای پروژه حضور دارند، ضمن اینکه تیم نظارتی شامل مهندسین سازه ، برق ومکانیک برعملیات اجرایی، نظارت کامل دارند.»

ریاضتی، درادامه مطلب، خاطرنشان کرد: در حین اجرای پروژه و عملیات اجرائی تیم های نظارتی به کنترل کلیه مراحل اجرایی از حیث تحقق استانداردهای ابلاغ شده و معیارهای طراحی می پردازند .

وی، اعلام کرد در پایان اجرای عملیات اجرائی ،بهره برداری آزمایشی تصفیه خانه معمولا سه تا 6 ماه انجام  و پس ازطی این مدت چنانچه مشخصات پساب درخروجی تصفیه خانه مورد تایید تیم نظارتی قرار گیرد، پروژه به صورت موقت از پیمانکار تحویل  گرفته می شود و معمولا پس از یکسال مقدمات تحویل قطعی کار صورت می پذیرد.بعد از عملیات اجرایی و بهره برداری موقت،ادامه کار درمعاونت نظارت بر بهره برداری شرکت فاضلاب تهران دنبال می شود.»

وی با اشاره شاخص های دیگر مورد توجه در طرح ها، گفت:« معمولا یک پروژه  اجرائی  باید به گونه ای  باید برنامه ریزی شوند که  درحداقل زمان ممکن با برآورد مالی مناسب و با کیفیت بالا مراحل اجرایی اش را تا انتها طی کند. لذا وجود یک تیم نظارتی که بتواند مواد مذکور را بطور مستمر چک و ارزیابی کند ،یکی  از موراد مهم در اجرای پروژهای تصفیه خانه های فاضلاب میباشد. دراین مرحله، تیم نظارتی مراحل اجرای پروژه را به لحاظ مدت زمان اجرایی طبق زمانبندی قرارداد که ازسوی پیمانکاراعلام شده، رصد می کند.همچنین پیمانکارموظف است نسبت به اجرای پروژه، طبق برآورد ریالی اسناد پیمان اقدام کند و برای تحقق این امر نظارت مستمراعمال می شود.»

استاندارد حفاظت از محیط زیست زیست محیطی سلامت محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر